Kandydaci najmniej pożądani na rynku
\

Większość pracowników na znalezienie obecnej pracy poświeciła nie więcej niż 2 miesiące. Jednak co 10 osoba szukała jej ponad rok. Komu jest najłatwiej znaleźć zatrudnienie, a kto musi poświęcić na to najwięcej czasu?

Ponad 50 proc. badanych na znalezienie swojej obecnej pracy poświęciło nie więcej niż 2 miesiące. Co dziesiąta osoba szukała jej 3-6 miesięcy. Dłużej niż rok zatrudnienia szukało 10 proc. respondentów. Prawie 18,7 proc. nie potrafiło wskazać odpowiedniego okresu. – Aby znaleźć pracę trzeba się uzbroić w cierpliwość – tłumaczy Tomasz Hanczarek Prezes Work Service SA. Analizując dane dowiadujemy się, że najtrudniej jest znaleźć pracę osobom starszym powyżej 55 roku życia. Co czwarty ankietowany w tym wieku zadeklarował, że szukał pracy dłużej niż pół roku. Poszukiwania co piątego trwały ponad rok.

Więcej: www.hrstandard.pl/2013/08/16/kandydaci-najmniej-pozadani-na-rynku

Źródło: www.hrstandard.pl, stan z dnia 19 sierpnia 2013 r.

Data publikacji: 19 sierpnia 2013 r.