Weksel wystawiony przez pracownika będzie nieważny
\

Wystawienie przez pracownika weksla lub złożenie przez niego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, a także uznaniu długu mające na celu zabezpieczenie przyszłych roszczeń pracodawcy ze stosunku pracy będzie nieważne. To główne założenie wniesionego do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Projekt ma na celu przystosowanie przepisów prawa do wyroku z dnia 26 stycznia 2011 r., II PK 159/10, w którym SN wskazał na:

1. nieważność czynności prawnej polegającej na wystawieniu weksla gwarancyjnego jako środka zabezpieczenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika w mieniu pracodawcy;

2. nieważność - z mocy prawa - weksla wystawionego jako skutek nieważnej czynności prawnej polegającej na wystawieniu weksla gwarancyjnego jako środka zabezpieczenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika w mieniu pracodawcy;

3. niemożność dochodzenia zaspokojenia wekslowego na podstawie nieważnego weksla przez nabywcę takiego weksla.

Ponadto, zgodnie z projektem, żądanie od pracownika wystawienia weksla, złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji lub uznaniu długu oraz przyjęcie takich zabezpieczeń przez pracodawcę lub osobę działającą w jego imieniu stanowiłoby wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Projekt został wniesiony do Sejmu przez grupę posłów PO oraz skierowany do Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 30 lipca 2013 r.

Data publikacji: 30 lipca 2013 r.