W najnowszej aktualizacji Serwisu BHP

BHP

Redakcja Serwisu BHP w aktualizacji styczniowej poleca Państwa uwadze m.in. komentarz omawiający uprawnienia dotyczące wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz wybrane zagadnienia postępowania...

06.01.2015

Nie zawsze ukarzesz spóźnialskiego pracownika

Umieszczanie na tablicy ogłoszeń imiennejlistypracowników, którzyspóźnilisię do pracy z podaniem imienia, nazwiska, daty i czasuspóźnienia jest niedopuszczalne i może narazić pracodawcę na...

06.01.2015

Obowiązki pracodawcy w związku z kontrolą PIP

BHP

Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 404 z późn. zm.) kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają pracodawcy, a w zakresie...

05.01.2015