Wynagrodzenia osób ze stopniem doktora, zatrudnionych poza szkolnictwem, przeciętnie wyniosły 6500 PLN, czyli były o 63% wyższe niż osób po doktoracie pracujących w edukacji i szkolnictwie wyższym. Natomiast mediana wynagrodzeń brutto doktorów ogółem w 2014 roku wyniosła 4900 PLN – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak &amp Sedlak.

Mediana wynagrodzeń brutto doktorów w 2014 roku wyniosła 4900 PLN. Jednak co czwarta osoba z doktoratem zarabiała poniżej 3500 PLN. Natomiast wynagrodzenie 25% doktorów przekraczało 8400 PLN. Przeciętne wynagrodzenie doktora jest o 18% wyższe od mediany ogólnokrajowej, która wyniosła 4150 PLN. Najwyższe pensje otrzymywali doktorzy zatrudnieni w przemyśle ciężkim oraz bankowości. Na trzecim miejscu znalazła się natomiast branża IT. Na drugim biegunie niezmiennie pozostawała kultura i sztuka – tam wynagrodzenie co drugiego doktora nie przekraczało 3380 PLN. Poniżej mediany dla całego badania (bez podziału na poziom wykształcenia – 4150 PLN) zarabiali również doktorzy zatrudnieni w usługach dla ludności.

Źródło: inf. pras. www.wynagrodzenia.pl, stan z dnia 11 lutego 2015 r.