Rozporządzeniem z dnia 30 stycznia 2015 r. Minister Gospodarki dokonał zmiany rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454 z późn. zm.). Według nowego brzmienia pkt 3.13 załącznika nr 1 do rozporządzenia nikiel (CMR2) można będzie stosować w zabawkach i częściach zabawek wykonanych ze stali nierdzewnej oraz w częściach zabawek służących przewodzeniu prądu elektrycznego.

Zgodnie z nowo dodanym pkt 3.14 dozwolone stężenia graniczne substancji: TCEP (nr CAS 115-96-8), TCPP (nr CAS 13674-84-5) oraz TDCP (nr CAS 13674-87-8) w zabawkach przeznaczonych dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy lub innych zabawkach przeznaczonych do wkładania do ust wynosi 5 mg/kg. Gdy chodzi o bisfenol A (nr CAS 80-05-7), dozwolone stężenia graniczne wynosi 0,1 mg/l (limit migracji) zgodnie z metodami określonymi w normach EN 71-10:2005 i EN 71-11:2005.

Opracowanie: Jarosław Zasada, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 11 lutego 2015 r.