Aż 53% specjalistów HR zgłasza problemy zatrudnienia menedżerów jako jeden z trzech największych przeszkód, jakie napotykają w pozyskiwaniu talentów.

Według badania 2014 McQuaig Global Talent Recruitment Survey, przeprowadzonego przez The McQuaig Institute, blisko połowa (45%) respondentów twierdzi, że rekrutacja menedżerów nie została solidnie przeprowadzona. Liczba ta wzrasta do 65% w przypadku dużych firm.

Specjaliści HR są sfrustrowani - powiedział Ian Cameron, dyrektor zarządzający The McQuaig Institute. - Koncentrują się oni na dostarczaniu odpowiedniego kandydata do ich organizacji. Jednak ich największą przeszkodą nie jest dobór odpowiednio doświadczonego i wykwalifikowanego kandydata, a problemy związane z partnerami wewnętrznymi.

Dodatkowo, ankietowani przewidują, że ok. 10% nowych pracowników odejdzie z pracy przed upływem pierwszego roku W rzeczywistości połowa ankietowanych specjalistów HR (51%) zgłasza problemy dobrego dopasowania kulturowego.

Nowi pracownicy są coraz częściej niezadowoleni z pracy - 54% specjalistów twierdzi, że niezadowolenie zaczyna objawiać w ciągu pierwszych sześciu miesięcy.

W celu udoskonalenia sytemu pozyskiwania pracowników jeszcze w tym roku specjaliści HR będą się skupiać na trzech inwestycjach związanych z: zarządzaniem social media, rozwojem programów onboardingowych oraz budową stron internetowych poświęconych zatrudnieniu.

Ponadto blisko 70% respondentów zgłasza chęć wykorzystania narzędzi oceny behawioralnej w celu usprawnienia procesu rekrutacji.

Źródło: www.hrmasia.com, stan z dnia 11 lutego 2015 r.