Restrukturyzacja może nie wystarczyć, gdy przez kryzys coraz więcej firm walczy o przetrwanie

Prawo pracy

Przestój, przejściowe obniżenie wymiaru czasu pracy i w ślad za tym – wynagrodzeń, odbieranie dodatków funkcyjnych czy stażowych, to tylko niektóre rozwiązania, które dopuszcza prawo i po które mogą sięgnąć pracodawcy, zanim zdecydują się na zwolnienie pracowników. Tyle że - jak mówią prawnicy - to rozwiązania przejściowe i zaciskanie pasa może nie wystarczyć.

04.11.2022

ZUS: Emerytki z OFE mają wyższe emerytury

Domowe finanse Emerytury i renty

Panie, które były członkami OFE, mają przeliczane emerytury. Wprawdzie każda z kobiet, która skończy 60 lat, może zakończyć aktywność zawodową, ale tym, które były w OFE - ZUS będzie „liczył” emeryturę dwukrotnie. Po raz pierwszy po złożeniu wniosku emerytalnego i drugi raz, gdy osiągnie 65 lat – przypomina ZUS.

03.11.2022

Praca okazjonalna trochę zastąpi zdalną, ale bez zobowiązań

Prawo pracy

24 dni w roku kalendarzowym – o tyle dni pracy okazjonalnej będzie mógł zawnioskować pracownik do pracodawcy – zdecydowała sejmowa podkomisja. W przeciwieństwie do pracy zdalnej, za pracę okazjonalną w domu pracownik nie będzie miał prawa do ekwiwalentu. I to, zdaniem prawników, może w tych trudnych czasach być jej przewagą nad pracą zdalną, której koszty pracodawca będzie miał obowiązek pokryć.

03.11.2022

GUS: Osoby aktywne zawodowo to 57,9 proc. ludności w wieku 15-89 lat

Rynek Prawo pracy

W II kwartale 2022 roku osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,9 proc. ludności w wieku 15-89 lat. W porównaniu z I kwartałem wskaźnik ten zmniejszył się o 0,1 p. proc., natomiast w odniesieniu do II kwartału 2021 r. zwiększył się o 0,3 p. proc. – podał GUS. Liczba aktywnych zawodowo w wieku 15-89 lat w II kwartale br. wyniosła 17224 tys. osób, w tym 16770 tys. stanowili pracujący, a 454 tys. – bezrobotni.

02.11.2022

Lewiatan: Nowe technologie wymuszą zmiany w zatrudnieniu

Rynek Prawo pracy Nowe technologie

Do 2025 roku 42 proc. firm planuje wdrożenie nowych technologii. Plany te znacznie różnią się w zależności od wielkości firmy. Implementacja technologii wymagać będzie zmian w zatrudnieniu – wynika z raportu „Trendy w zatrudnieniu 2022” przygotowanego przez Polskie Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan.

02.11.2022

RPO interweniuje w sprawie efektywnego dostępu osób starszych do informacji

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Emerytury i renty Prawo pracy

Z raportu o sytuacji osób starszych w pandemii wynika, że skuteczność w dotarciu z informacją o możliwym wsparciu dla osób najstarszych jest niewystarczająca. Blisko połowa badanych osób starszych nie słyszała o rządowych lub samorządowych programach wsparcia - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. MRiPS zapowiada stworzenie systemu koordynacji usług społecznych,

02.11.2022

Maksymalna masa ładunku na wózku i taczce jest ściśle określona

BHP

W razie braku możliwości wyeliminowania ręcznych prac transportowych, pracodawca powinien podjąć działania zmierzające do zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności. W tym celu został zobowiązany, by odpowiednio organizować pracę i wyposażać pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy oraz środki ochrony indywidualnej.

02.11.2022

OPZZ łamie prawa pracownicze, ale innych pracodawców poucza

Prawo pracy

Warszawski sąd pracy ustalił 21 lipca stosunek pracy między OPZZ a osobą, która na jego rzecz wykonywała pracę w ramach umowy B2B. Jej wynagrodzenie było opłacane z pieniędzy Rady Dialogu Społecznego dla ekspertów Rady, ale praca była wykonywana głównie dla związku zawodowego. Według sądu, strony powinna łączyć umowa o pracę na czas nieokreślony.

02.11.2022

Zasiłek pogrzebowy jednak wzrośnie? MRiPS analizuje możliwości

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznaje, że analizuje możliwości zmiany kwoty zasiłku pogrzebowego. Obecna jego wysokość nie pokrywa całkowitego kosztu pochowania osoby zmarłej, choć jak zaznacza resort rodziny, istnienie zasiłku nie wynika z realizacji obowiązku konstytucyjnego, ale jest wyrazem swobody ustawodawcy kształtowania systemu zabezpieczenia społecznego.

01.11.2022

Pracownik samorządowy ma prawo do nagród, ale tylko za „szczególne osiągnięcia"

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Pracownik samorządowy może otrzymać nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Ta ustawowa przesłanka wyklucza przyznawanie nagród z okazji np. świąt, jak i przyznawanie tego świadczenia wszystkim lub zdecydowanej większości osób zatrudnionych w jednostce samorządowej. Trudno bowiem przyjąć, że każdy z pracowników ma szczególne osiągnięcia, czyli realizuje pracę znacznie powyżej średniej jakości jej wykonywania.

31.10.2022

Gdy kontrola L4 nie zastanie nas w domu – przez źle podany adres mogą być kłopoty

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

ZUS i pracodawcy mają prawo sprawdzać, co robi ubezpieczony w trakcie zwolnienia lekarskiego. Nieobecność pracownika pod adresem wskazanym na druku zwolnienia chorobowego podczas kontroli to jedno z najczęstszych wykroczeń. Czy w takiej sytuacji można utracić wynagrodzenie, a pracodawca może wyciągnąć dodatkowe konsekwencje? - prawnicy wyjaśniają.

29.10.2022

Jak Polacy odpoczywają po pracy - badanie

Prawo pracy

W czasach ciągłych zmian coraz częściej wystawieni jesteśmy na stres, konieczność mobilizacji, duże napięcia w pracy. Ponad 1/3 Polaków regularnie odczuwa przeładowanie codziennymi obowiązkami zawodowymi - wynika z najnowszych badań Pracuj.pl. Co robimy, by odpocząć „po robocie”? Najczęściej sięgamy po seriale, spędzamy czas z rodziną i znajomymi czy słuchamy muzyki.

28.10.2022

Lewiatan: Ponad 100 uchodźców z Ukrainy gotowych do podjęcia pracy w Polsce

Rynek Prawo pracy Ukraina

Po kilkumiesięcznej współpracy z doradcami ponad 100 uchodźców z Ukrainy zostało dobrze przygotowanych do podjęcia pracy w naszym kraju. Są wśród nich chemicy, lekarze, kosmetyczki, adwokaci, dziennikarze czy strażacy. Pracodawcy, którzy chcieliby ich zatrudnić, mogą liczyć na pewnych, sprawdzonych pracowników i praktyczne wskazówki co do formalności związanych z ich przyjęciem do pracy.

28.10.2022

Obywatelom pozbawionym dostępu do zarchiwizowanej dokumentacji płacowej grożą niższe emerytury - interwencja RPO

Emerytury i renty Prawo pracy

RPO otrzymuje skargi od obywateli, którzy mają trudności z uzyskaniem z archiwów dokumentacji osobowej i płacowej ze zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy. Skarżący potrzebują ich, by uzyskać od ZUS wyższe świadczenia emerytalne. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów ZUS przyjmuje za podstawę wymiaru składek kwotę minimalnego wynagrodzenia.

28.10.2022

Pora nocna niejedno ma imię - decyduje pracodawca

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Każdy pracodawca powinien określić porę nocną, która musi wynosić nie mniej niż 8 godzin i przypadać w pełni w granicach godzinowych wyznaczonych w przepisach Kodeksu pracy pomiędzy 21:00 a 7:00. Jeżeli istnieje ku temu obiektywna przesłanka – będzie nią stosowana organizacja pracy – dla poszczególnych grup osób mogą zostać wyznaczone różne pory nocne.

28.10.2022

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jej celem jest uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów tak, by proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny. Za nowelizacją głosowało 445 posłów, jeden był przeciw, czterech się wstrzymało.

27.10.2022

Maląg: Przepisy o pracy zdalnej wejdą w życie w przyszłym roku

Prawo pracy

Przepisy o pracy zdalnej w formie zmian w Kodeksie Pracy, wejdą w życie w przyszłym roku, trzy miesiące po podpisaniu jej przez prezydenta - poinformowała w czwartek Marlena Maląg, minister pracy i polityki społecznej, w Polsat News. Podkreśliła, że prace nad projektem zakończyły się już w podkomisji sejmowej.

27.10.2022

W najbliższy poniedziałek ZUS pracuje tylko do 15:00

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

W najbliższy poniedziałek, 31 października 2022 roku, ZUS pracuje krócej. Sale obsługi klientów we wszystkich placówkach, a także Centrum Obsługi Telefonicznej 22 560 16 00 będą czynne od 8:00 do 15:00. Bez ograniczeń godzinowych można załatwiać swoje sprawy w ZUS poprzez indywidualne konto na PUE ZUS.

27.10.2022

Rząd porządkuje przepisy o legalności pobytu cudzoziemców w Polsce

Prawo pracy Małe i średnie firmy Ukraina

Polska nie będzie już udzielała ochrony cudzoziemcom, którzy w innym państwie uzyskali ochronę czasową. Do 24 sierpnia 2023 r. wydłużona zostanie ważność dokumentów potwierdzających legalność pobytu cudzoziemców w Polsce. Jednocześnie z ustawy zniknie kluczowy przepis, który od listopada miał umożliwić obcokrajowcom, którzy nie spełniają warunków z ustawy o cudzoziemcach, ubieganie się o pobyt na trzy lata.

27.10.2022