Wcześniejsze pożyczki na działalność gospodarczą nie blokują środków z PFRON

Finanse publiczne Administracja publiczna Małe i średnie firmy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zrewidowało swoje stanowisko w sprawie otrzymania dofinansowania do działalności gospodarczej z PFRON przez osoby z niepełnosprawnością, które wcześniej otrzymały już pieniądze na podobny cel ze środków publicznych jako osoby pełnosprawne. Jak zaznacza wiceminister rodziny Paweł Wdówik, nie jest konieczna zmiana przepisów, aby to było możliwe.

22.08.2022

Badanie: Aż 64 proc. Polaków pracuje za dużo, a 60 proc. ledwo wystarcza pieniędzy na podstawowe potrzeby

Domowe finanse Prawo pracy BHP

64 proc. badanych Polaków pracuje za dużo, a 65 proc. respondentów przyznało, że robi nadgodziny — w tym aż 76 proc. pracowników zatrudnionych w przemyśle oraz 75 proc. pracowników sektora edukacji – wynika z najnowszego badania LiveCareer.pl. Ponad 34 proc. ankietowanych, którzy pracują w nadgodzinach, nie dostaje za nie wynagrodzenia.

22.08.2022

Więcej chronionych przed zwolnieniem grupowym, ale kryteria niejasne

Prawo pracy Prawo unijne

Przy zwolnieniach grupowych, w razie nie przyjęcia zmienionych warunków pracy czy płacy przez chronionego pracownika, to pracodawca będzie musiał udowodnić, że przy wypowiadaniu kierował się innymi powodami. Zdaniem prawników, przepis w obecnym kształcie jest niejasny. Nie wiadomo komu i co ma udowadniać pracodawca, a także po co. Zwłaszcza, że jak mówią prawnicy, w takiej sytuacji nie ma mowy o postępowaniu sądowym.

22.08.2022

GUS: W lipcu 2022 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 15,8 proc. rok do roku

Rynek Prawo pracy Finanse

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2022 r., w porównaniu z lipcem 2021 r., było wyższe o 2,3 proc. i wyniosło 6508,3 tys. etatów – podał w piątek GUS. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zwiększyło się minimalnie (o 0,2 proc.). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było natomiast wyższe o 15,8 proc. i wyniosło 6778,63 zł (brutto). Względem czerwca 2022 r. wzrosło o 3,4 proc.

19.08.2022

Ochrona ciągłości członkostwa w związku zawodowym - RPO pyta o ocenę przepisu

Prawo pracy Prawo unijne

Przepisy ograniczają prawa osób należących do związków zawodowych w okresie między rozwiązaniem stosunku pracy a formalnym uzyskania statusu osoby bezrobotnej. Według związkowców, pracodawcy wykorzystują lukę, jaką tworzy ten przepis, w zakresie ochrony ciągłości członkostwa. RPO rozważa wystąpienie z pośrednią inicjatywą ustawodawczą zmiany ustawy o związkach zawodowych bądź skierowanie do Sądu Najwyższego wniosku o podjęcie uchwały.

19.08.2022

Dodatki motywacyjne w policji i SW mogą być niesprawiedliwe – ministerstwa odpowiadają RPO

Domowe finanse Administracja publiczna Policja Prawo pracy

Warunki przyznawania dodatków motywacyjnych za 2021 r. mogły stawiać osoby korzystające z uprawnień rodzicielskich w Policji i w SW w gorszej sytuacji niż pozostałych – twierdzi RPO. MSWiA zapowiada, że przy projektowaniu i stosowaniu kolejnych regulacji o zbliżonym charakterze zostanie rozważona możliwość – na ile to będzie możliwe – przyjęcia bardziej precyzyjnych i obiektywnych kryteriów.

19.08.2022

Nowa klasyfikacja naruszeń w UE - w dobie Pakietu Mobilności można szybciej stracić dobrą reputację

Prawo pracy Prawo unijne Transport

Specjalny rating przewoźników, który klasyfikuje firmy ze względu na ocenę ryzyka wystąpienia naruszeń w przedsiębiorstwie według jednolitego wzoru, dostępnego dla krajów Unii Europejskiej to jedna ze zmian, których wprowadzenie wymusił Pakiet Mobilności. Druga ważna zmiana aktualizuje rozporządzenie (UE) 2016/403, określając stopień nowych naruszeń wprowadzonych w 2020 i 2022.

19.08.2022

Coraz więcej wydajemy na emerytury, ale wynagrodzenia w gospodarce rosną szybciej

Finanse publiczne Emerytury i renty

W 2021 r. wydatki na świadczenia pieniężne z FUS wyniosły ogółem 276 205,4 mln zł i stanowiły 10,6 proc. PKB, a wydatki na emerytury i renty sięgnęły 245 505,5 mln zł, czyli 9,4 proc. PKB – podaje ZUS. W tym okresie Zakład przyznał emeryturę 293,9 tys. osób, a jej przeciętna wysokość wyniosła 2 813,40 zł. Nowo przyznana emerytura stanowiła 51,7 proc. wynagrodzenia w gospodarce.

19.08.2022

Odpoczynki dobowe i tygodniowe ważnym prawem pracownika

Prawo pracy

Przepisy o odpoczynkach minimalnych wyznaczają najniższe dopuszczalne wymiary czasu wolnego od realizacji zobowiązań na rzecz pracodawcy w ciągu doby i tygodnia. Są to najbardziej podstawowe regulacje ochronne – odpoczynki minimalne pośrednio wyznaczają maksymalną liczbę godzin, w jakich pracodawca może dysponować czasem pracownika planując godziny pracy, zlecając pracę nadliczbową, pracę w dniach wolnych lub dyżury.

19.08.2022

Kontrola BHP - dużo zaniedbań na małych budowach

BHP Budownictwo

Aż 728 decyzji wstrzymania prac, 663 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn, 3321 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 Kpa, ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, 715 osób ukaranych mandatami karnymi na łączną kwotę 894 450 zł – takie wyniki przyniosły czerwcowe kontroli małych placów budów.

18.08.2022

Dane w Centralnej Informacji Emerytalnej mają być dobrze chronione

Emerytury i renty Finanse RODO

Tworzenie baz czy rejestrów z nadmiarowymi danymi osobowymi, jest niezgodne z zasadą minimalizacji danych, o czym stanowi unijne rozporządzenie RODO. Dane gromadzone w Centralnej Informacji Emerytalnej muszą być też przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo – wskazuje RPO. KPRM uspokaja - wszystkie zagwarantowane polskim i unijnym prawem ochrony danych osobowych prawa będą poszanowane.

18.08.2022

Raport Pracuj.pl: Polki o pracy fizycznej

Rynek Prawo pracy

Dwie na trzy pracowniczki fizyczne twierdzą, że w pracy są traktowane na równi z mężczyznami – wynika z najnowszego raportu Pracuj.pl. Dostrzegane na rynku wysokie zapotrzebowanie na fachowców stanowi szansę także dla Polek. 4 na 10 pracowniczek fizycznych planuje zmianę pracy, a 44 proc. otrzymało podwyżkę w ciągu ostatniego roku. To jednak wciąż wyraźnie mniej, niż w wypadku mężczyzn.

18.08.2022

ZUS dumny z PUE, ale informacja o kosztach informatyzacji tajna

Finanse publiczne Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

W tym roku mija 10 lat funkcjonowania PUE ZUS. Zakład chwali się portalem, ale nie chce ujawnić kosztów z nim związanych. Resort rodziny i polityki społecznej twierdzi, że prezes ZUS udzieliła odpowiedzi na interpelację poselską, ale informację zastrzegła w całości jako niejawną. Zdaniem prawników, bezprawnie. By to rozstrzygnąć, posłowie powinni złożyć wniosek o dostęp do informacji publicznej.

18.08.2022

Eksperci: Chcąc lepiej chronić ofiary mobbingu, trzeba zmienić prawo

Prawo pracy Prawo unijne

Trzeba zmienić przepisy i definicję mobbingu, bo trudno go udowodnić przed sądem – postulują eksperci. Z tego powodu ofiary rzadko decydują się na dochodzenie swoich praw. Prawnicy zwracają uwagę na to, że wystarczyłoby, by w samej definicji zamiast przecinka został wstawiony wyraz „lub”. I dodają, że dzisiaj zdecydowanie łatwiej jest dowieść fakt molestowania niż mobbingu.

17.08.2022

Pracownika mobilnego nie można wysłać na pracę zdalną

Prawo pracy

Pracodawcy zastanawiają się, jak na gruncie kodeksowych przepisów o pracy zdalnej, nad którymi pracuje Sejm, potraktować pracowników, którzy - jak np. przedstawiciele handlowi - stale wykonują pracę poza siedzibą firmy. Zdaniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, praca zdalna zarezerwowana jest dla pracowników, którzy co do zasady wykonują ją stacjonarnie oraz dokonują z pracodawcą uzgodnienia co do wykonywania jej zdalnie.

17.08.2022

Badanie: Polacy myślą o odejściu z pracy, ale coraz rzadziej

Rynek Prawo pracy HR

W porównaniu do ubiegłego roku Polacy rzadziej chcą odchodzić z pracy, a poziom lojalności względem swoich pracodawców wzrósł do poziomu obserwowanego ostatnio w trakcie pandemii COVID-19 w 2020 r. – wynika z badania firmy doradczej Kincentric. Tylko 27 proc. badanych jest zadowolonych ze swoich zarobków.

16.08.2022

Ostatni dzień na wnioski o świadczenie postojowe

Ubezpieczenia społeczne Tarcza Antykryzysowa (zawieszona)

Od 16 maja 2022 roku w Polsce został zniesiony stan epidemii. W ciągu 3 miesięcy od tego dnia, czyli do wtorku 16 sierpnia 2022 roku, przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą złożyć wnioski o świadczenie postojowe, jeśli spełniają odpowiednie warunki i wcześniej tego nie zrobili – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

16.08.2022

Czas pracy - definicja w polskiej ustawie może być inna niż w unijnej dyrektywie

Prawo pracy Prawo unijne

Są wątpliwości, czy ustawa, która ma wdrożyć unijną dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, wyczerpie obowiązek informowania pracownika o organizacji jego czasu pracy. Dlatego że autorzy projektu nie zauważyli, iż definicja systemu czasu pracy z dyrektywy nie odpowiada rozumieniu systemu czasu pracy w prawie polskim. W efekcie proponowane przepisy nie realizują celu tej dyrektywy.

16.08.2022

Dyżury pracownicze - dopuszczalne, ale z ograniczeniami

Prawo pracy

Pracownik może otrzymać polecenia pozostawania poza godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy – polecenia pełnienia dyżuru pracowniczego. Jego zakres czasowy powinien zostać określony przez pracodawcę, przy czym ograniczeniem są przepisy o minimalnych odpoczynkach dobowych i tygodniowych, których dyżur nie może naruszać. Więcej piszemy w Legal Alert.

15.08.2022

Absencja 2022 – w czerwcu Polacy chorowali najmniej

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Tylko 18 051,3 tys. dni absencji chorobowej ogółem odnotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych w czerwcu 2022 roku. W tym czasie na zasiłkach chorobowych Polacy przebywali łącznie przez 10 736,5 tys. dni. Kwota wypłat sięgnęła łącznie 1 931 211,8 tys. zł, w tym kwota wypłaconych zasiłków chorobowych wyniosła 1 112 969,3 tys. zł. To najniższe wskaźniki w tym roku.

12.08.2022