Koszty pracy w Polsce najniższe w Europie

Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy, w 2012 roku Polska znalazła się na samym dole zestawienia 19 krajów UE, dotyczącego godzinowych kosztów pracy. Najwyższe godzinowe koszty pracy...

14.09.2015

SN: umów czasowych nie można przedłużać bez końca

Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Okręgowego, który nie zauważył, że pracodawca niesłusznie przedłużał wielokrotnie pracownikowi umowę na czas określony z pominięciem przepisu o zakazie przedłużania...

13.09.2015

Sejm za utworzeniem elektronicznej bazy o statkach

BHP

Utworzenie elektronicznej bazy danych o statkach, która ma ułatwić pracę administracji żeglugi śródlądowej, a także zwiększyć bezpieczeństwo żeglugi - zakłada nowelizacja ustawy o żegludze...

11.09.2015

Na Mazowszu pracownik zarobił najwięcej

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 1. półroczu 2015 r. wyniosło 4060 zł i było wyższe o 3,6 proc. niż w 1. półroczu 2014 r. Najlepiej płaciły firmy w województwie...

11.09.2015

Co pracodawca może wiedzieć o pracowniku?

Przepisy kodeksu pracy regulują zakres informacji, których podania można domagać się od pracownika. Jeżeli pracodawca chciałby uzyskać od kandydata jakichkolwiek dodatkowych informacji, powinien...

11.09.2015

GUS: wzrosła liczba wolnych miejsc pracy

Liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających minimum 1 osobę wynosiła w końcu II kwartału 74,8 tys. To o 18,3 tys., czyli 32.4 proc. więcej niż pod koniec II kwartału zeszłego roku;...

11.09.2015

Stres w pracy tak samo szkodliwy jak bierne palenie

Stres wywołany pracą nie tylko jest uciążliwy, ale przede wszystkim jest tak samo szkodliwy dla zdrowia jak bierne palenie takie wnioski płyną z badania opublikowanego przez naukowców z Harvard...

11.09.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski