Jeśli pomnożymy średnią przyznaną kwotę przez liczbę aktywnych zawodowo pracowników zatrudnionych w firmach zatrudniających powyżej 9 osób oznacza to, że 5,6 miliona osób otrzymało świadczenia pozapłacowe o wartości ponad 4,4 miliardów złotych. Firmy dbają również o różnorodność motywatorów, dlatego oprócz kwoty rośnie również ich liczba – obecnie, ankietowani pracodawcy deklarują, że oferują swoim pracownikom średnio statystycznie
4,8 różnych rodzajów świadczeń.
 
 
„W dobie coraz bardziej wymagającego rynku pracy, system nagradzania przechodzi ewolucję – podstawowe wynagrodzenie przestaje odgrywać kluczową rolę, zdecydowanie zaś rośnie znaczenie świadczeń pozapłacowych. Dlatego z roku na rok kwoty na świadczenia dla pracowników systematycznie rosną. Świadczenia  pozapłacowe okazują się najlepszym rozwiązaniem dla pracodawców, którzy chcą zmotywować pracowników do efektywniejszej pracy lub budować ich lojalność i zaangażowanie.”– wyjaśnia Magdalena Słomczewska-Klimiuk, Kierownik Kategorii Motywacja Pracowników, Sodexo Benefits and Rewards Services
 
Co ważne badanie „Rynek świadczeń pozapłacowych 2015” w styczniu tego roku pokazuje, że  90% ankietowanych firm deklaruje, że w 2015 roku utrzyma budżet na niezmienionym wysokim poziomie, a 6% organizacji zakłada wzrost wydatków na ten cel.

 
Inwestycja w budowanie zaangażowania pracowników to długoterminowa inwestycja w zyski firmy. Dlatego pracodawcy coraz chętniej korzystają z dobrodziejstw świadczeń pozapłacowych i przeznaczają na ten cel coraz wyższe budżety. Rodzajów świadczeń oferowanych przez firmy jest coraz więcej. Są to: kupony, karty przedpłacone, opieka medyczna, kultura i sport, a także dofinansowanie posiłków. Najważniejsze jest, aby przy tworzeniu programów motywacyjnych dać pracownikom wybór.
 
Źródło: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska