Rośnie dieta delegacyjna, ale pracodawca musi zmienić regulamin wynagradzania

Prawo pracy

Od czwartku, 28 lipca, zmienia się stawka diety za dobę podroży służbowej na terenie kraju. Pracodawcy, którzy w regulaminie wynagradzania mają wpisaną dietę w wysokości 30 zł, czyli taką, jaka wynika z rozporządzenia w sprawie podróży służbowych, będą musieli zmienić regulamin. Czasu jest mniej niż wymagane dwa tygodnie na poinformowanie pracowników.

27.07.2022

Badanie: Wzrost popytu na wysokospecjalistyczne usługi IT

Rynek Prawo pracy Nowe technologie

Dane z raportu ABSL „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2022” potwierdzają wysoki popyt na specjalistów IT w Polsce. Wraz ze wzrostem złożoności świadczonych usług rośnie zapotrzebowanie na zdywersyfikowane kompetencje w obszarze IT połączone z kompetencjami miękkimi.

27.07.2022

Pracownicy lepiej chronieni przed zwolnieniem i z dodatkowym odszkodowaniem

Prawo pracy Prawo unijne

Polscy pracownicy mają być lepiej chronieni przed zwolnieniem z pracy, dzięki wdrożeniu do naszego prawa unijnych dyrektyw. Jednak zdaniem prawników, ten przepis budzi poważne zastrzeżenia. Kontrowersyjne jest też przyznanie pracownikowi prawa do dodatkowego odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

27.07.2022

Raport Lewiatana: Jak podnieść kompetencje pracowników?

Rynek Prawo pracy

Polscy pracodawcy wolą zatrudnić nowego pracownika, niż dokształcić obecnego. Większość firm nie prowadzi monitoringu potrzeb kompetencyjnych, a pracownicy nie spieszą się, by podnosić kwalifikacje. Ten stan rzeczy może zmienić dobrze zaprojektowany publiczny system szkoleń służących uzupełnianiu kompetencji dorosłych - przekonują autorzy raportu „Skills Utilisation i podnoszenie kompetencji zawodowych w czasie pracy”, przygotowanego przez Konfederację Lewiatan.

26.07.2022

Pracodawcy RP sondują 4-dniowy tydzień pracy

Prawo pracy

Sondują, przyglądają się pomysłowi, analizują i kalkulują. Tak w dużym skrócie można opisać reakcję przedsiębiorców, pracodawców na pojawiające się w debacie publicznej pomysły wprowadzenia programu pilotażowego skracającego tydzień pracy do czterech dni. Według sondy Pracodawcy RP, gotowych wprowadzić krótszy tydzień pracy już dziś jest 14,9 proc. przedsiębiorców.

26.07.2022

Firmy i instytucje na celowniku cyberprzestępców. Czy w ich obronie pomogą pracownicy?

Prawo pracy Nowe technologie

Prawie 70 proc. polskich firm w branży przemysłowej doświadczyło w 2021 roku cyberataku. Nic nie wskazuje na to, by w tym roku - niezależnie od branży, liczba podobnych zdarzeń miała być mniejsza. Dlatego organizacje coraz częściej szkolą swoich pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dzięki temu mogą oni odeprzeć ataki z wykorzystaniem tzw. inżynierii społecznej, która jest jedną z ulubionych form wyłudzania danych i pieniędzy.

26.07.2022

Dwie umowy z pracownikiem nie uchronią pracodawcy od wypłaty nadgodzin

Prawo pracy Prawo unijne

Kodeks pracy dopuszcza zawieranie dwóch i więcej umów z tym samym pracownikiem, z czego niektórzy pracodawcy skrzętnie korzystają. Rozliczają przy tym czas pracy z każdej z tych umów odrębnie. Prawnicy ostrzegają, że takie rozliczanie czasu pracy jest problematyczne i ryzykowne dla pracodawców. Bo pracownicy mogą zacząć występować do sądów z pozwami o wypłatę nadgodzin. Wszystko przez wyrok TSUE z 2021 roku.

26.07.2022

Organizator szkolenia powinien ocenić kwalifikacje wykładowcy BHP

Prawo pracy BHP HR

Przepisy nie wymagają, by osoba prowadząca szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy legitymowała się określonym wykształceniem. Wykładowcy i instruktorzy powinni jednak posiadać zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia. Ocena, czy kryteria te zostały spełnione, należy do organizatora.

26.07.2022

WUP w Lublinie musi wypłacić świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy zarządcy sukcesyjnemu

Prawo pracy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Tarcza Antykryzysowa (zawieszona)

Zarządca sukcesyjny może wykonywać prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy bez zakłócenia funkcjonowania prowadzonej działalności, m.in. bez zerwania więzów prawnych wynikających z umów zawartych przez tego przedsiębiorcę – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie podzielił stanowisko rzecznika małych i średnich przedsiębiorców.

25.07.2022

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Prawo pracy Niepelnosprawność

Sprawne i efektywne, a przy tym zapewniające wysoką jakość, wsparcie osób z niepełnosprawnościami w aktywizacji zawodowej, to jeden z priorytetów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – deklaruje resort. W tym celu do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wprowadzona została nowa linia wsparcia skierowana wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami oraz biernych zawodowo z powodu choroby.

25.07.2022

Choroba na urlopie? Podaj aktualny adres pobytu na zwolnieniu lekarskim

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Gdy zamierzamy skorzystać z chorobowego, warto zadbać o to, by lekarz wystawił zwolnienie na adres, pod którym będziemy przebywać w trakcie rekonwalescencji. Pamiętajmy o tym, zwłaszcza w sezonie letnim, gdy zmieniamy miejsce naszego pobyty na czas urlopu, a niestety, przytrafi się nam choroba i konieczność zwolnienia lekarskiego – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

25.07.2022

Skala mobbingu w miejscu pracy to w Polsce ciemna liczba

Prawo pracy Prawo unijne

Nikt w Polsce nie wie, jaka jest skala mobbingu w miejscu pracy. Nie wie tego ani minister ds. pracy, ani nawet Państwowa Inspekcja Pracy, która co prawda go monitoruje, ale tylko na podstawie skarg, które do niej wpływają. Nikt nie interesuje się też liczbą wewnątrzzakładowych postępowań wyjaśniających, prowadzonych przez pracodawców. Polska nie ratyfikowała konwencji MOP o przemocy i molestowaniu, co nie poprawia sytuacji skrzywdzonych.

25.07.2022

Nie będzie zwolnienia emerytur działaczy opozycji antykomunistycznej z podatku i składki zdrowotnej

Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych domaga się zwolnienia emerytur działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych od podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na takie rozwiązania nie zgadza się Ministerstwo Zdrowia. Ministerstwo Finansów także nie planuje dodatkowych rozwiązań dla tej grupy osób na gruncie podatkowym.

23.07.2022

MZ: Przedsiębiorcy na ryczałcie i podatku liniowym nie mogą odliczać składki zdrowotnej

PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Przychód obliczany na potrzeby ustalenia składki zdrowotnej należnej od przedsiębiorcy opłacającego podatek w formie zryczałtowanej nie może być pomniejszony o zapłacone składki zdrowotne – twierdzi Ministerstwo Zdrowia. Dochód zaś obliczany od przedsiębiorcy opłacającego PIT w formie podatku liniowego może być pomniejszony o zapłacone składki jedynie wtedy, gdy będzie ona zaliczona do KUP.

22.07.2022

Informacja zamiast decyzji administracyjnej, ale brak jasnej ścieżki odwoławczej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Kodeks postępowania administracyjnego

Pod hasłem uproszczenia procedury administracyjnej rząd ogranicza wydawanie decyzji. Otrzymują je tylko ci, którym odmawia się przyznania świadczenia czy uwzględnienia wniosku, np. o 500+. Do osób, których sprawy rozpatrzone są pozytywnie, wysyłana jest informacja. Nie ma jednak dla niej ścieżki odwoławczej – gdyby rozstrzygnięcie okazało się dla wnioskodawcy niesatysfakcjonujące.

22.07.2022

Prawa pracownicze zatrudnionych w podmiotach objętych sankcjami będą lepiej chronione

Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse Ukraina

Firma wpisana na listę MSWiA objęta sankcjami zgodnie z ustawą z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, będzie mogła wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na zaspokojenie należności pracowniczych.

21.07.2022

Badanie: Wielka Rezygnacja, ESG i płace to kluczowe czynniki wpływające na rynek pracy

Rynek Prawo pracy

Prawie połowa (43 proc.) pracowników zamierza w ciągu roku zmienić pracę, to ponad 6-krotny wzrost w porównaniu do 2021 r. Widzą to pracodawcy – 68 proc. przyznaje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się fluktuacja kadr – wynika z badania EY Work Reimagined 2022. Ludzie wciąż chcą piąć się po szczeblach kariery, by lepiej zarabiać, a pracodawcy są wstrzemięźliwi w kompleksowym zmienianiu systemu wynagradzania.

21.07.2022

ZUS: Ubezpieczeni mogą już sprawdzić, jaki kapitał zgromadzili na emeryturę

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył coroczną akcję udostępniania klientom informacji o stanie ich kont i prognozowanych emeryturach. Podsumowanie składek według stanu na 31 grudnia 2021 roku Zakład przygotował takie dane dla prawie 23,2 mln osób. Każdy ubezpieczony może już sprawdzić przez internet, jaki kapitał zgromadził na emeryturę w ZUS.

21.07.2022

Uczestnik PPK będzie mógł otrzymać zaległą dopłatę roczną

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Ostatnia nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wprowadziła korzystne dla uczestników PPK zmiany w zakresie dopłat od państwa. Co prawda nieznacznie wydłużono termin na przekazanie uczestnikowi PPK wpłaty powitalnej, ale wprowadzono możliwość przekazywania uczestnikom zaległych dopłat rocznych.

21.07.2022

Prezes ZUS o korzyściach z kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Domowe finanse Emerytury i renty PIT Polski Ład

Teraz opłaca się dłużej pracować, bo im później zaczynamy pobierać emeryturę, tym jest ona przyznawana w wyższej wysokości. Dodatkowo, po osiągnięciu wieku emerytalnego, nie musimy płacić podatku od przychodów z pracy zarobkowej – przypomina Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

20.07.2022