Okres renty inwalidzkiej nie jest równoważny z rentą chorobową i dlatego nie powinien zostać...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.08.2018
Emerytury i renty
Polskie sądownictwo pracy wymaga zmian. Powinny pojawić się w nim procedury rozjemstwa i...
Agnieszka Matłacz
29.08.2018
Prawo pracy
Nowa komisja, powołana przy Wyższym Urzędzie Górniczym, ma pomóc w skutecznym zwalczaniu zagrożeń...
Agnieszka Matłacz
29.08.2018
BHP
Nastał dobry czas dla pracowników. Zatrudnieni nie obawiają się utraty pracy, liczą na podwyżki i...
Agnieszka Matłacz
29.08.2018
HR
Zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów,...
Agnieszka Matłacz
29.08.2018
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Duże firmy, które zatrudniają powyżej 250 osób, jako pierwsze zostaną objęte obowiązkiem tworzenia...
Marcin Wojewódka
29.08.2018
Prawo pracy
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ma sfinansować świadczenia przedemerytalne,...
Zbigniew Żurek
28.08.2018
Prawo pracy
Papierowe protokoły z przeprowadzonych czynności dozoru technicznego przejdą do historii. Od...
Jolanta Ojczyk
28.08.2018
BHP Prawo gospodarcze
Pracownicze plany kapitałowe jesienią trafią do sejmu. We wtorek projekt przyjął rząd. To...
Agnieszka Matłacz
28.08.2018
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W 2017 roku Polacy spędzili 229 mln dni na zwolnieniach lekarskich. Ubiegły rok był rekordowy pod...
Agnieszka Matłacz
28.08.2018
Policja Prawo pracy
W każdym przypadku podejmowania wobec pracownika czynności wymagającej współdziałania ze związkiem...
Sławomir Paruch Robert Stępień
28.08.2018
Prawo pracy RODO
Policjant podlega bardzo surowym kryteriom przydatności do służby - podkreślił Naczelny Sąd...
Marek Sondej
28.08.2018
Policja Prawo pracy
Wszystko wskazuje na to, że już 1 lipca 2019 roku największe firmy będą musiały utworzyć...
Agnieszka Matłacz
27.08.2018
Emerytury i renty Prawo pracy
Od 1 stycznia 2019 roku pracodawcy będą krócej przechowywać akta pracownicze nowo zatrudnionych....
Agnieszka Matłacz
27.08.2018
Prawo pracy
W czasie choroby jednoosobowo zarządzający spółką z o.o. prezes zarządu ma obowiązek powstrzymania...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.08.2018
Prawo pracy
Obecnie wraz ze śmiercią pracodawcy umowy z pracownikami wygasają, chyba że nastąpi przejście...
Izabela Baranowska
25.08.2018
Prawo pracy
Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy, których roczne przychody za 2018 rok nie przekroczą 63.000...
Agnieszka Matłacz
24.08.2018
Emerytury i renty Prawo pracy
Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2018 roku wyniosła 5,9 proc. To dokładnie taki sam poziom...
Agnieszka Matłacz
24.08.2018
Jeżeli wszystkie lub wszystkie reprezentatywne związki zajmą wspólne, negatywne stanowisko wobec...
Kinga Polewka Paweł Sych
24.08.2018
Prawo pracy
Już połowa firm skarży się na problemy ze znalezieniem pracowników. Publikowane oferty coraz...
Agnieszka Matłacz
23.08.2018
HR
Nowela ustawy o związkach zawodowych radykalnie zmienia podmiotowy model zbiorowych stosunków...
Krzysztof Baran
23.08.2018
Prawo pracy
Zmiana warunków pracy i płacy musi zostać potwierdzona na piśmie, niezależnie od tego, czy jest to...
Agata Kamińska
23.08.2018
Prawo pracy
Pracodawcy i organizacje społeczne mówią jednym głosem w sprawie potrzebnych zmian w przepisach o...
Agnieszka Matłacz
22.08.2018
Prawo pracy
Rosnący PKB, spadające bezrobocie, coraz wyższe wynagrodzenia i w końcu – zapotrzebowanie na...
Jakub Murszewski
22.08.2018
Prawo pracy
Zbliża się ważny moment dla wszystkich pracodawców i pracowników. 30 września minie czas na...
Agnieszka Matłacz
22.08.2018
Prawo pracy
Zbliżający się termin wejścia w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), która może...
Marcin Wojewódka
22.08.2018
Prawo pracy
Ekspert Serwisu BHP wyjaśnia, jaka jest wymagana prawem maksymalna odległość drabiny do podestu na...
Roman Majer
21.08.2018
BHP
Wstępny projekt budżetu na 2019 rok, przyjęty we wtorek, przewiduje, że kwota bazowa wynagrodzeń...
Agnieszka Matłacz
21.08.2018
Prawo pracy
Cudzoziemcy i firmy, które chcą ich zatrudnić, czekają obecnie nawet kilkanaście miesięcy na...
Agnieszka Matłacz
21.08.2018
Prawo pracy
Nowe zezwolenia ICT są dużym uproszczeniem dla globalnych grup kapitałowych, których pracownicy...
Karolina Schiffter
21.08.2018
Prawo pracy