Mały ZUS plus adresowany jest do przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Czytaj w LEX: Mały ZUS plus – niższe składki dla małych przedsiębiorców >

- Kolejny już rok zainteresowanie programem naszych klientów jest stosunkowo duże. Do Małego ZUS plus mamy zgłoszonych ponad 327 tys. przedsiębiorców - poinformowała PAP prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Z informacji przekazanych przez Zakład wynika, że przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku zacząć korzystać z Małego ZUS plus, powinni zgłosić to w ZUS do 31 stycznia. Ci, którzy korzystali z ulgi w 2021 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie. ZUS przypomniał, że przedsiębiorcy, którzy korzystają z Małego ZUS plus w 2022 roku, muszą złożyć dodatkowe dokumenty rozliczeniowe - termin ten mija 20 lutego.

Czytaj również: Mały ZUS plus to wybór między niższymi składkami a wyższą emeryturą>>

Zobacz pytanie i odpowiedź eksperta w LEX: Czy okres korzystania z małego ZUS wlicza się do okresu korzystania z małego ZUS plus? >

Do czego uprawnia Mały ZUS plus?

Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy jednak składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości - wynika z komunikatu ZUS. Podano w nim również, że z Małego ZUS plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne.

Poradnik w LEX: Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Mały ZUS plus - zgłoszenie do ubezpieczeń >

Zakład przypomina, że osoby korzystające z tego rozwiązania w 2022 r. muszą złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2022 r. (do 20 lutego) lub pierwszy miesiąc, w którym wznowił lub rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2021 r. (w terminie do 20 dnia następnego miesiąca) z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.