Poseł Aleksander Miszalski chciał wiedzieć, dlaczego nie zdecydowano się na podwyższenie limitu przychodów mimo zaleceń Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. I dlaczego o możliwości skorzystania z Małego ZUS Plus decyduje próg przychodowy, a nie dochodowy (art. 18c ust 1. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych). Występując z  zapytaniem poselskim (nr 3693) do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii usiłował też ustalić, ile przedsiębiorstw mogłoby skorzystać z Małego ZUS plus, gdyby limit uprawniający do ulgi wzrósłby do 150 tys. zł.

W odpowiedzi z 20 lipca 2021 r. wiceminister Marek Niedużak poinformował, że Mały ZUS Plus z założenia jest kierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność na mniejszą skalę, dlatego wskazanym wydaje się utrzymanie wysokości przychodów jako swoistego „progu wejścia” do ulgi. - Skala działalności wyraża się bardziej w kategoriach przychodowych niż dochodowych – twierdzi Niedużak. I podkreśla, że w ustawie została przyjęta kwota przychodu w wysokości 120 tys. zł, czyli prawie dwukrotnie wyższa od wcześniej obowiązującej (w 2019 r. z  Małego ZUS-u mogli korzystać przedsiębiorcy, którzy w 2018 r. nie przekroczyli przychodu w wysokości 63 tys. zł). - Warunek ten spełnia ok. 50 proc. wszystkich aktywnych przedsiębiorców wpisanych do CEIDG (dane GUS), wydaje się więc, że krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z ulgi nie został znacznie zawężony. Co więcej, kryterium przychodowe jest powszechnie stosowane w różnego rodzaju innych ulgach czy rozwiązaniach kierowanych do przedsiębiorców działających na mniejszą skalę, m.in. do ustalenia statusu małego podatnika w PIT i CIT – przekonuje Marek Niedużak.

Czytaj również: ZUS: 341 tys. osób korzysta z Małego ZUS Plus>>
 

Skutki podwyższenia limitu 

Wiceszef resortu, powołując się na informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów, podał również, że w przypadku wzrostu limitu przychodowego ze 120 tys. do 150 tys. zł, z ulgi mogłoby skorzystać dodatkowo około 56 tys. ubezpieczonych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednak jak podkreśla wiceminister Niedużak, stopniowe podwyższanie limitu wiązałoby się ze wzrostem kosztów dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawdź w LEX: Czy wspólnik spółki cywilnej może opłacać mały ZUS plus? >

Według danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów, w warunkach 2022 r. zmiana limitu przychodów na 150 tys. zł to koszt 0,3 mld zł, na 200 tys. zł to 0,5 mld zł, a na 250 tys. zł to 0,7 mld zł. - Należy przy tym zwrócić uwagę, że opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w niższej wysokości, poprzez przystąpienie do Małego ZUS Plus czy innych ulg, ma swoje określone konsekwencje. Przekłada się bowiem bezpośrednio na wysokość świadczenia emerytalnego – zauważa Marek Niedużak.

Sprawdź w LEX: Czy sprzedaż majątku firmowego należy uwzględniać w limitach małego ZUS Plus? >