Mały ZUS plus jest ulgą jest dobrowolną - przypomina minister rozwoju Jadwiga Emilewcz i dodaje, że to przedsiębiorca decyduje, czy chce opłacać niższe składki czy też wybrać większe licząc na wyższe świadczenia w przyszłości.

Mały ZUS Plus, który wszedł w życie 1 lutego br., to element tzw. pasa startowego dla firm:

  1. Przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności można korzystać z ulgi na start, która oznacza brak konieczności podlegania pod ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca opłaca jedynie składkę zdrowotną.
  2. Następnie przez 24 miesiące przedsiębiorca opłaca preferencyjne składki na ZUS.
  3. Mały ZUS plus, czyli możliwość płacenia obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne, liczonych proporcjonalnie od dochodu można opłacać dopiero po wykorzystaniu okresu „ulgi na start” (6 miesięcy), jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował, oraz preferencyjnych składek (2 lata). Na Małym ZUS-ie Plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.

Sprawdź w LEX: Czy prowadzący działalność, który wykonuje swoje usługi na rzecz byłego pracodawcy może skorzystać od 1.02.2020 r. z "małego ZUS plus"? >

Czytaj też: Prezydent podpisał – 1 lutego wejdzie Mały ZUS plus dla przedsiębiorców >

- Ulga Mały ZUS plus cieszy się zainteresowaniem przedsiębiorców. Według stanu na miniony poniedziałek obejmuje ona już 223 tys. osób - mówi szefowa MR. Uprawnionych do tego świadczenia jest ok. 320 tys. przedsiębiorców. Jak podkreśliła, dla części przedsiębiorców ważniejsza od płacenia teraz niższej składki na ubezpieczenia społeczne jest wyższa emerytura. - Mały ZUS plus jest dobrowolny. To przedsiębiorca decyduje, czy chce opłacać niższe składki i przeznaczać zaoszczędzone pieniądze na inne cele, czy też wybrać większe składki, licząc na wyższe świadczenia społeczne w przyszłości - powiedziała.

 


Dla kogo mały ZUS plus?

Od 1 lutego Mały ZUS plus przysługuje przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Nie zmienia się natomiast sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek - nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 780 zł a 3136,20 zł w 2020 r.).

W wyliczeniu nowej podstawy wymiaru składek za luty pomoże przedsiębiorcy kalkulator Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie eSkladka.pl. Od lutego zawiera on dane potrzebne do obliczeń na „małym ZUS” po zmianach.

Czytaj w LEX: Mały ZUS plus – niższe składki dla małych przedsiębiorców >

Ulga w lutym po warunkiem zgłoszenia do 2 marca

Przedsiębiorcy, którzy chcą od lutego korzystać z Małego ZUS-u plus i spełniają warunki, mogą zgłosić się do ulgi tylko do 2 marca. Wówczas ich składki na ubezpieczenie społeczne będą liczone proporcjonalnie do dochodów.

Jak wyjaśnił resort rozwoju, przedsiębiorcy, którzy nabędą uprawnienia do ulgi w trakcie roku (np. na skutek wznowienia działalności lub zakończenia korzystania z preferencyjnych składek ZUS), będą mogli zgłaszać chęć skorzystania z ulgi w ciągu roku - mają na to 7 dni. Natomiast ci, którzy będą uprawnieni do korzystania z rozwiązania od początku 2021 r. będą mogli zarejestrować się do końca stycznia.

Z Małego ZUS-u Plus nie mogą natomiast skorzystać firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym - wyjaśniło MR.

ZUS zapewni pomoc przy formalnościach

Aby skorzystać z Małego ZUS plus trzeba złożyć w ZUS dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla Małego ZUS: 05 90 albo 05 92). Dodatkowo w marcu należy złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj w LEX: Zasady sporządzania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych do ZUS >

Przedsiębiorcy, którzy już korzystają z Małego ZUS-u i chcą nadal podlegać uldze w oparciu o nowe zasady nie muszą się przerejestrowywać. Mają natomiast obowiązek dwukrotnie złożyć dokumenty rozliczeniowe z informacjami potrzebnymi do wyliczenia składek – najpierw w lutym (za styczeń – na dotychczasowych zasadach), a potem w marcu (za luty – czyli już według nowych zasad).

Prezes ZUS zapewniła, że klienci otrzymają też pomoc w wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz obsłudze kalkulatora ZUS, który służy do obliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Sprawdź w LEX: Pozarolnicza działalność gospodarcza a inne tytuły do ubezpieczeń >