Chodzi o poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk sejmowy nr 1846). Jego pierwsze czytanie w Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się 16 grudnia 2021 r., a 5 stycznia 2022 r. - wysłuchanie publiczne, również w Komisji Zdrowia.

Przedłużamy bezpłatny dostęp do LEX Alert Koronawirus! >

Wtorkowe posiedzenie komisji rozpoczęło z 20-minutowym opóźnieniem, bo - jak na wstępie tłumaczył jej przewodniczący, poseł Tomasz Lasota (PiS) – Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu potrzebowało czasu, aby uporządkować wszystkie wniesione do projektu poprawki.  

 


Projekt z poprawkami

Poseł Czesław Hoc (PiS) zaproponował poprawkę do tytułu projektowanej ustawy. O ile pierwotnie brzmiał on: projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19, to w wyniku tej zmiany – pozytywnie zaopiniowanej przez biuro legislacyjne i przy akceptacji Waldemara Kraski, wiceministra zdrowia – przemianowany został na: projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość wykonywania działalności w czasie epidemii COVID-19. Zdaniem posła Hoca, wykreślenie z tytułu sformułowania o działalności „gospodarczej” było zasadne, bo w ustawie chodzi też np. o instytucje kultury.

 

 

Komisja odrzuciła natomiast poprawkę Grzegorza Brauna, posła Konfederacji, który proponował, by projekt nosił nazwę projektu ustawy o zaprowadzeniu apartheidu sanitarnego w outsourcingu pracodawców.

Posłowie przyjęli również inne poprawki posła Czesława Hoca, w tym m.in. tę zakładającą, że testy na COVID-19, o których mowa w projekcie ustawy, będą finansowane ze środków publicznych.

- Najistotniejsza zmiana to wykreślenie art. 7, bo jest on skonsumowany w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia z 22 grudnia 2021 - zauważył Hoc. Chodzi o przepis mówiący o tym, że kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą może nałożyć obowiązek zaszczepienia się przeciwko COVID-19 na jego pracowników oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z tym podmiotem, jeżeli nie ma przeciwskazań do szczepienia w zakresie ich stanu zdrowia.

23 grudnia w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało bowiem rozporządzenie ministra zdrowia, zgodnie z którym osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci i studenci medycyny do 1 marca muszą zaszczepić się w pełni przeciw COVID-19.

Czytaj również: Rząd zmusi do szczepienia się przeciwko Covid-19 nie tylko medyków, ale i innych pracowników

Projekt bez pakietu zmian autorstwa Konfederacji

W trakcie prac Komisji Zdrowia przepadł m.in. pakiet poprawek Konfederacji zakładający m.in. wejście w życie projektowanej ustawy w 2089 czy 2099 r. Posłowie odrzucili także poprawkę Lewicy nakładającą obowiązek szczepień na wszystkich Polaków. W głosowaniu przepadła też poprawka posłanki Anny Marii Siarkowskiej (PiS), by z obowiązku szczepień zwolniono osoby, u których wykryto obecność przeciwciał. Bo, jak podkreślała, są osoby, które nabyły odporność na wirusa w sposób naturalny. Poprawka została odrzucona, ale wiceminister Kraska zapowiedział zasięgnięcie opinii konsultantów w tej sprawie.

Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy. Na 37 głosujących, za przyjęciem projektu było 21 posłów, przeciw - 10, a 6 wstrzymało się od głosu.

Przypomnijmy, że poselski projekt ustawy złożyła w Sejmie grupa posłów PiS. Jak podkreślono w jego uzasadnieniu, przepisy mają umożliwić pracodawcy sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy.