Medycy muszą się szczepić na Covid-19 zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Rozporządzenie to straci moc 1 lipca 2023 r., czyli gdy stan zagrożenia epidemicznego zostanie odwołany. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 planuje Ministerstwo Zdrowia (projekt w tej sprawie jest na etapie konsultacji).

Czytaj także na Prawo.pl: 1 lipca odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego - jest projekt rozporządzenia>>

- Odwołanie obowiązku szczepień personelu medycznego na Covid-19 to logiczna konsekwencja odwołania stanu zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym tę chorobę)- mówi radca prawny Jakub Kowalski, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes.

Resort zdrowia wyjaśniał, że przy wyborze grup osób objętych obowiązkiem szczepień przeciw COVID-19 kierowano się potrzebą zabezpieczenia grup zawodowych strategicznych z punktu widzenia działania państwa w czasie pandemii, odpowiadających za funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz studentów.

Obowiązek dotyczy:

  • osób wykonujących zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;
  • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
  • studentów kształcących się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego.

 

Maj 2023 r. z ochroną zdrowia - Redakcja LEX poleca >>

Kontrowersyjne przepisy o podawaniu informacji o zaszczepieniu

Obowiązek zaszczepienia na Covid-19 dla medyków wszedł w życie 1 marca 2022 r. Następnie dodano przepisy regulujące to, że zatrudnieni w ochronie zdrowia, ale też aptekach oraz studenci medycyny powinni mieć paszport covidowy lub zaświadczenie, że ich stan zdrowia nie pozwala na przyjęcie szczepionki przeciwko Covid-19.

Samorządy zawodów medycznych kwestionowały możliwość egzekwowania tego obowiązku. 

MZ podkreślało, że na podstawie art. 22(1) par. 4 Kodeksu pracy pracodawca uprawniony jest do żądania podania mu przez pracownika danych osobowych innych niż określone w par. 1 i 3 tej jednostki redakcyjnej Kp, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Zgodnie zaś z art. 22(1) par.  5 zdanie pierwsze Kpudostępnienie pracodawcy danych osobowych pracownika następuje w formie oświadczenia składanego przez tę osobę.  

WZORY DOKUMENTÓW:

 

Prawnicy podkreślali jednak, że art. 22(1) par. 4 odnosi się do obowiązków pracodawcy, a nie pracownika, i ich zdaniem odwołanie się do niego nie jest dobrym pomysłem. – Art. 22(1)odnosi się do obowiązków i uprawnień pracodawcy, a nie pracownika. Tymczasem rozporządzenie nie nakłada na pracodawcę obowiązku szczepień, a ponadto obowiązki pracodawcy powinny wynikać z ustawy, a nie rozporządzenia. Dlatego odwołanie się do tego przepisu nie jest najszczęśliwsze i wymaga dodatkowego odwołania się do obowiązków ustawowych, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – mówi radca prawny Jakub Kowalski, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes.