Z opublikowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostatniej „Informacji o wybranych świadczeniach pieniężnych” za listopad 2021 r. wynika m.in., że w listopadzie liczba ubezpieczonych w ubezpieczeniu zdrowotnym wyniosła 16 962,0 tys. osób i była wyższa od osób ubezpieczonych w październiku o 72,2 tys. osób.

Czytaj również: W 2022 roku pandemia jeszcze bardziej podwyższy emerytury niż przed rokiem>>
 

Lepsza sytuacja na rynku pracy?

Dane o liczbie osób fizycznych, za które była płacona składka na ubezpieczenie zdrowotne, stanowią najpełniejszą informację o sytuacji na rynku pracy. Ponieważ liczba ta obejmuje wszystkie osoby fizyczne, za których były opłacane składki na to ubezpieczenie: zarówno osoby zatrudnione na etat czy zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, jak i tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą (np. jako samozatrudnieni) i opłacają składki zdrowotne.

Czytaj w LEX: Bodek Dorota, Ratusznik Martyna, Dokąd zmierza rynek pracownika? >

Dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego pokazują więc szerszy obraz rynku pracy, niż informacje o stopie bezrobocia, gdyż ubezpieczenie to obejmuje także zleceniobiorców, czy osoby prowadzące działalność gospodarczą. 

Według ZUS, w listopadzie 2021 r. liczba osób ubezpieczonych w ubezpieczeniu zdrowotnym wyniosła 16 962,0 tys. osób, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. było 16 610,2 tys. ubezpieczonych. Dodajmy, że od czerwca 2021 r. liczba ubezpieczonych w ubezpieczeniu zdrowotnym systematycznie rosła. I tak w czerwcu wyniosła 16 782,8 tys. osób, w lipcu sięgnęła 16 795,7 tys. osób, w sierpniu - 16 818,2 tys. osób, a we wrześniu i w październiku wyniosła odpowiednio 16 830,1 tys. osób i 16 887,8 tys. osób.

 


Absencja chorobowa

Listopad był miesiącem wzrostu liczby zwolnień lekarskich. Liczba dni absencji chorobowej sięgnęła 19 599,7 tys. dni a kwota wypłat wyniosła 1 973 877,0 tys. zł. W porównaniu z listopadem gorzej sytuacji wyglądała w okresie od stycznia do czerwca 2021 r., kiedy liczba dni absencji chorobowej przekraczała 20 mln dni. Rekord odnotowany został w styczniu 2021 r., kiedy absencja chorobowa wyniosła 26 980,7 tys. dni a kwota wypłat sięgnęła 2 580 495,2 tys. zł (gorzej było w grudniu 2020 r. gdy liczba dni absencji chorobowej wyniosła 28 379,0 tys. a wypłaty z tego tytułu - 2 720 262,2 tys. zł).  

Z danych Zakładu ponadto wynika, że listopadzie 2021 r. zasiłki chorobowe wypłacono za 12 249,3 tys. dni a kwota wypłat sięgnęła 1 204 937,1 tys. zł. Przeciętna zaś dzienna wysokość zasiłku wyniosła 98,37 zł. Dla porównania dodajmy, że w listopadzie 2020 r. było to odpowiednio: 12 363,9 tys. dni zasiłkowych i  1 150 854,7 tys. zł kwota wypłat, a przeciętna dzienna wysokość zasiłku to było 93,08 zł.

Pobierz wzór dokumentu w LEX: ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy >

 


Więcej zasiłków opiekuńczych i pogrzebowych

W przedostatnim miesiącu 2021 roku znacząco wzrosłą liczba wypłacanych przez ZUS zasiłków opiekuńczych – z 893,3 tys. dni zasiłkowych w październiku do 1 426,6 tys. dni zasiłkowych w listopadzie. Zwiększyła się też kwota wypłat z 92 438,0 tys. zł w październiku do 148 425,9 tys. zł w listopadzie. 

Zobacz procedurę w LEX: Zasady wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (od 1.02.2021 r.) >

Jak podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w listopadzie ZUS wypłacił 32,7 tys. zasiłków pogrzebowych w łącznej wysokości 130 713,3 tys. zł. Przeciętna wysokość zasiłku wyniosła 3 994,78 zł. To najwyższa miesięczna liczba wypłaconych zasiłków pogrzebowych od czerwca 2021 r., kiedy to ZUS wypłacił 35,7 tys. tych świadczeń w łącznej wysokości 142 704,2 tys. zł. Co warto podkreślić, w okresie od stycznia do listopada 2021 r. Zakład wypłacił w sumie 408,3 tys. zasiłków pogrzebowych na łączną kwotę 1 631 089,4 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. ZUS wypłacił 344,7 tys. zasiłków w łącznej wysokości 1 376 658,1 tys. zł.

Czytaj również: Trochę mniej pogrzebów, ale pierwsze półrocze 2021 r. niekorzystne dla populacji Polski>>
 

Liczba emerytów wciąż rośnie

Listopad roku 2021 był drugim miesiącem z rzędu, gdzie liczba emerytów, którym świadczenie wypłaca ZUS przekroczyła 6 mln osób i wyniosła dokładnie 6 036,2 tys. świadczeniobiorców. W październiku było ich nieco mniej, bo 6 022,7 tys. osób. Po raz pierwszy liczba emerytów przekroczyła 6 milionów w listopadzie 2020 r. (dokładnie - 6 007,0 tys. osób), by w kolejnych miesiącach spaść do poziomu 5,9 mln.

Pobierz wzór dokumentu w LEX: Zaświadczenie o przychodach osiągniętych przez emeryta/rencistę w roku poprzednim - umowa o pracę >

Dodajmy, że omawianym okresie zmniejszyła się natomiast liczba świadczeniobiorców pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy – z 625,0 tys. osób w październiku 2021 r. do 620,7 tys. osób w listopadzie 2021 r. (wobec 669,1 tys. osób w październiku 2020 r. i 666,6 tys. osób w listopadzie 2021 r.).