Rok 2022 będzie kolejnym rokiem wyższych świadczeń dla osób kończących aktywność zawodową. Będzie to efektem m.in. pandemii i dużej liczby zgonów. Już w 2021 r., gdy Główny Urząd Statystyczny opublikował tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, i okazało się, że pandemia skróciła średnie dożycie Polaków o 13 miesięcy, eksperci zwracali uwagę na konieczność zweryfikowania prognoz długoterminowych oraz wskazywali na potrzebę uwzględnienia spowodowanych pandemią zmian w strukturze społecznej w dokumentach strategicznych państwa. Teraz okazuje, że przez ostatni rok sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła.

Pobierz wzór dokumentu w LEX: Wniosek o przyznanie emerytury >

Czytaj również:
Więcej osób umiera - przechodzący w 2021 r. na emeryturę mogą liczyć na wyższe świadczenia..
Pandemia skróciła średnie dożycie Polaków o 13 miesięcy
>>

 

Przez 11 miesięcy 2021 r. umarło więcej osób niż w całym 2020 r.

Z opublikowanych niedawno przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych (tj. Informacji o wybranych świadczeniach pieniężnych za listopad 2021 r.) wynika, że w okresie od stycznia do listopada 2021 r. ZUS wypłacił w sumie 408,3 tys. zasiłków pogrzebowych w łącznej wysokości 1 631 089,4 tys. zł.  To więcej niż w całym 2020 r., gdy Zakład wypłacił 391,7 tys. tych zasiłków na kwotę 1 564 598,2 tys. zł. Dla porównania dodajmy, że w okresie od stycznia do listopada 2020 r. ZUS wypłacił 344,7 tys. zasiłków pogrzebowych a kwota wypłat wyniosła 1 376 658,1 tys. zł.

Skutkiem tego może być wzrost emerytur, jakie będzie wypłacał ZUS tym, którzy zdecydują się przejść na emeryturę w tym roku.

 

Ewa Elżbieta Dziubińska-Lechnio, Eliza Skowrońska

Sprawdź  

Zobacz w LEX: Dodatki do emerytur i rent >

Żyjemy krócej o 14 miesięcy

- W 2022 roku będzie się opłacało przechodzić na emeryturę w lipcu, bo będziemy już wówczas dysponować nowymi tablicami trwania życia. Z naszych prognoz wynika, że przeciętne trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat spadnie z 247 do 233 miesięcy, a dla osoby w wieku 65 lat z 204 miesięcy do 190 miesięcy – mówi Prawo.pl dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Jak twierdzi, w czerwcu 2022 r. nastąpi zaś rekordowa, bo około 10-proc. waloryzacja kapitału zgromadzonego na koncie w ZUS, czyli waloryzacja składek zgromadzonych w ZUS na indywidualnym koncie. - Waloryzacja konta to pochodna inflacji oraz wzrostu przypisu składek. Skoro inflacja za 2021 rok wyniesie około 5 proc., a przypis składek to wartość składek emerytalnych, które ubezpieczeni mają zapłacić w danym roku - przy szacunkach można posługiwać się wzrostem wynagrodzeń, to ten będzie także na poziomie około 5 proc. w 2021 r., a zatem waloryzacja konta 5 proc. plus 5 proc. daje 10 proc. – tłumaczy dr Antoni Kolek. - Jeśli przykładowo ktoś ma lat 32 i uzbierał w ZUS na koncie 20 tys. zł, to ZUS mu ten kapitał waloryzuje co roku. Taki mechanizm zwiększa wartość środków na koncie ubezpieczonego w ZUS – wyjaśnia prezes IE. Dlatego, jak twierdzi, efektem będzie opłacalność przejścia na emeryturę w lipcu 2022 r. lub później.

- Przez wiele lat średnie dalsze trwanie życia raczej się wydłużało. Przez pandemię znacznie się skróciło. Dlatego teraz warto czekać z przejściem na emeryturę na nowe tablice w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn ogłaszane przez prezesa GUS, a także na waloryzację kapitału początkowego – potwierdza Magdalena Januszewska, radca prawny, specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego.

Zobacz procedurę w LEX: Zawieszenie lub zmniejszenie emerytury lub renty >

Osoby decydujące się na zakończenie pracy zawodowej w 2022 roku powinny wziąć też pod uwagę nowy czynnik - podatkowy Polski Ład i fakt, że na skutek potrącanej im a nie odliczanej (od podatku) składki na ubezpieczenie zdrowotne mogą otrzymać na rękę mniej niż się spodziewają.