W czwartek, 25 marca 2021 r., na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany został komunikat Prezesa GUS z dnia  25 marca 2021 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Tablica ta stanowi podstawę przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od 1  kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z art. 26 ust. 1  ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Tablica służy także do obliczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysokości hipotetycznej emerytury.

Zgodnie z opublikowanymi przez GUS najnowszymi danymi, przez ostatni rok średni okres dalszego trwania życia skrócił się o…  13 miesięcy.

Czytaj również: Więcej osób umiera - przechodzący w 2021 r. na emeryturę mogą liczyć na wyższe świadczenia>>

I tak,  przykładowo w 2020 r. osoby, które ukończyły 60 lat miały przed sobą średnio 261,5 miesięcy życia. Według opublikowanej właśnie najnowszej tabeli - jest to już tylko 247,7 miesięcy. Z kolei osoby, które w ubiegłym roku ukończyły 65 lat - miały średnio 217,6 miesięcy, a obecnie – 204,3 miesięcy.

Efektem pozytywnym dla nowych emerytów, o czym już jako pierwsi pisaliśmy,  będzie jednak wyższe świadczenie, które otrzymają osoby przechodzące po 1 kwietnia 2021 na emeryturę. Wskaźnik ustalania wysokości świadczenia będzie bowiem dla nich korzystniejszy.

- Pandemia odcisnęła swoje piętno na życiu i zdrowiu wielu osób. Konsekwencjami pandemii są zmiany wartości wskaźników społecznych, od których uzależnionych jest wiele instytucji życia społeczno-gospodarczego – mówi dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. Jego zdaniem, ze względu na skalę zgonów, jakie miały miejsce w 2020 roku, a także kontynuowaniu bardzo złego trendu zakażeń w 2021 roku, należy zweryfikować prognozy długoterminowe oraz uwzględnić zmiany w strukturze społecznej w dokumentach strategicznych państwa. - Nie ulega wątpliwości, że zmiany są na tyle dotkliwe i znaczące, że państwo powinno na nowo zdiagnozować strukturę społeczną. Dopiero po prawidłowej diagnozie możliwym będzie prognozowanie przychodów i wydatków państwa, a także nowe określenie polityki publicznej – podkreśla dr Kolek.  I dodaje: Niestety zamiast zapowiadanej realizacji koncepcji „welfare state” państwa opiekuńczego, na naszych oczach materializuje się scenariusz „państwa wymierającego”.