Coraz bardziej skomplikowana staje się sytuacja polskich firm. Aby zapewnić sobie płynność finansową i przetrwanie na rynku, powiększają one swoje zobowiązania finansowe. ADP zbadała, jak pandemia wpłynęła na terminowość płatności w przedsiębiorstwach oraz nieprawidłowości w wypłacanych wynagrodzeniach.

Opóźnione płatności 

Według danych ADP, niemal co drugi (48 proc.) polski pracownik przyznaje, że zdarza mu się dostawać zapłatę z opóźnieniem. Z tym problemem najbardziej utożsamiają się najmłodsi pracownicy (63 proc.) oraz specjaliści z sektora mediowego. W przypadku osób zatrudnionych w tej branży odsetek wynosi aż 75 proc. Najniższy wskaźnik nieterminowych wypłat notują firmy zatrudniające powyżej 1000 pracowników. Niespełna 3 na 10 osób wykonujących swoje obowiązki w tych przedsiębiorstwach przyznaje, że nie otrzymuje wypłat na czas. Poszkodowanymi w tej kwestii są także osoby zatrudnione na kontrakcie. Aż 65 proc. przyznaje, że ich pracodawca ma problem z wypłatą zarobionych przez nich pieniędzy w ustalonym terminie.

– W trakcie pandemii wiele firm musiało mierzyć się z nieterminowymi płatnościami ze strony swoich kontrahentów, szwankowała płynność finansowa przedsiębiorstw. Szacuje się, że obecnie dług polskich firm wynosi już 11,5 mld zł i wciąż rośnie. Z tego też względu stworzyły się zatory płatnicze, które bezpośrednio dotknęły polskich pracowników – wyjaśnia Anna Barbachowska, HR Business Partner w ADP Polska. I dodaje: – Ponadto z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że blisko 2,7 mln Polaków zarejestrowanych jest jako dłużnicy, a ich dług sięga blisko 60 mld zł.

Jak przypomina Tomasz Czerkies, radca prawny w ADP Polska, do podstawowych obowiązków pracodawcy należy terminowa wypłata wynagrodzenia za pracę. - W przypadku niedotrzymania terminów osoba zatrudniona ma prawo ubiegać się o odsetki, a dodatkowo w pewnych przypadkach – ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Niezależnie od powyższego taka osoba może zgłosić sprawę bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracydodaje.  

Czytaj również: Wynagrodzenie minimalne obejmuje też dodatki, premie i nagrody>>

Po terminie, ale prawidłowo

Mimo, że badanie ADP potwierdza, że polscy pracodawcy mają problem z dotrzymaniem terminów płatności, to aż 6 na 10 Polaków przyznaje, że nie zdarza im się otrzymywać obniżonej zapłaty. Ponadto 40 proc. ankietowanych potwierdza, że w różnych częstotliwościach otrzymuje nadpłatę w wynagrodzeniu. Co ciekawe, ta sytuacja znacznie częściej dotyczy mężczyzn (47 proc.) niż kobiet (38 proc.).