Testerzy oprogramowania sprawdzają, czy jest ono poprawne i zgodne z założeniami klienta, zanim do...
Agnieszka Matłacz
28.09.2018
Prawo pracy

Opiekunowie niepełnosprawnych wciąż nierówni wobec prawa

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy
W zależności od momentu, w którym powstała niepełnosprawność, opiekun dostaje 1477 zł lub 520 zł...
Agnieszka Matłacz
28.09.2018
Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy
Część przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, które przewidywały, że czas, w którym powstała...
Marek Sondej
28.09.2018
Pomoc społeczna Domowe finanse
Nieuczciwy moralnie pracodawca zatrudniał pracownika na umowie cywilnej, wskutek czego był on...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.09.2018
Prawo cywilne
W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie są prowadzone prace nad propozycjami...
Agnieszka Matłacz
27.09.2018
Prawo pracy
Ubytek słuchu nie będzie przeciwwskazaniem zdrowotnym do uzyskania prawa jazdy na ciężarówki - to...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
26.09.2018
Prawo pracy Opieka zdrowotna
Obywatel Turcji musi uzyskać osobno zezwolenie na pobyt i pracę bądź jednolite zezwolenie na pracę...
Ewa Podgórska-Rakiel
26.09.2018
Prawo pracy
Zbliża się ważny termin dla pracodawców - do 30 września muszą udzielić pracownikom zaległych...
Agnieszka Matłacz
26.09.2018
Prawo pracy
Nadużywanie umów cywilnoprawnych jest przejawem nieuczciwej konkurencji - podkreśla Rada Ochrony...
Agnieszka Matłacz
25.09.2018
Prawo cywilne Prawo pracy
W sierpniu sytuacja na rynku pracy była lepsza niż przed miesiącem. Stopa bezrobocia wyniosła 5,8...
Agnieszka Matłacz
25.09.2018
Prawo pracy
Przekształcenie umów jest pewne, ale termin, w którym to nastąpi, już nie. Choć sprawa na pozór...
Karol Kulig
25.09.2018
Prawo pracy

ZUS nagrodzony za innowacyjność

Ubezpieczenia społeczne
W czasie VI Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości Polska Agencja Przedsiębiorczości przyznała ZUS...
Agnieszka Matłacz
25.09.2018
Ubezpieczenia społeczne
Orzecznictwo sądów nie wyjaśnia jednoznacznie kwestii, czy dochód z umowy cywilnoprawnej (np. z...
Aleksandra Partyk
25.09.2018
Prawo cywilne Domowe finanse Prawo pracy
Zgodnie z projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), nad którym pracuje aktualnie...
Marcin Wojewódka
25.09.2018
Prawo pracy
W Polsce tylko 1/3 firm umożliwia pracownikom pracę zdalną i to w ograniczonym modelu - tak wynika...
Agnieszka Matłacz
24.09.2018
HR
Pracownicy szkoły wyższej wykonują jednocześnie działalność naukową i dydaktyczną. Dlatego długi...
Dorian Lesner
24.09.2018
PIT Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Wymiana koła w samochodzie służbowym nie jest czynnością, która w typowych przypadkach wykracza...
Sebastian Kryczka
24.09.2018
BHP
W listopadzie 2018 roku pierwszym zatrudnionym na umowach o pracę na czas określony minie limit...
Agnieszka Matłacz
24.09.2018
Prawo pracy
Wielka reforma procesu cywilnego ma zmienić wiele dotychczasowych reguł, tak aby było szybciej,...
Grzegorz Ruszczyk
24.09.2018
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Choć pracownik w znacznym stopniu przyczynił się do swojej śmierci, pracodawca zapłaci rodzinie...
Robert Horbaczewski
24.09.2018
BHP
Fundacja im. Stefana Batorego od wielu lat mówi o potrzebie ochrony sygnalistów. Jej działania...
Agnieszka Matłacz
23.09.2018
Prawo pracy
Polska potrzebuje wzrostu wynagrodzeń, lepszych warunków pracy, dialogu, rozmów i bezpieczeństwa...
Agnieszka Matłacz
22.09.2018
Prawo pracy
Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać z ciężarną pracownicą umowy o pracę. Jednak nie...
Agnieszka Rosa
22.09.2018
Prawo pracy
Członek związków zawodowych w celu ochrony swoich interesów może wystąpić z roszczeniem do sądu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.09.2018
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Zakaz handlu w niedziele obowiązuje już pół roku. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy...
Agnieszka Matłacz
21.09.2018
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Inspekcja Handlowa sprawdziła, czy kosiarki, sekatory, odkurzacze do liści i inne urządzenia, które...
Agnieszka Matłacz
21.09.2018
BHP Prawo gospodarcze
Jeszcze tylko do 15 października można zgłosić się do udziału w konkursie Top HR Manager in Action....
Małgorzata Rzewuska
21.09.2018
HR
Zatrudniony na umowie zlecenia lub o dzieło nie może wnosić do prokuratora o ukaranie swego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.09.2018
Prawo karne
Wydatki pracodawcy na abonamenty medyczne mogą być kosztem uzyskania przychodu w CIT. Można...
Krzysztof Koślicki
21.09.2018
CIT Opieka zdrowotna
Ekspert LEX BHP wyjaśnia, czy przy gaśnicach i apteczkach umieszczonych na korytarzach muszą wisieć...
Aleksandra Tomczyk
21.09.2018
BHP