Renta rodzinna to świadczenie, które można otrzymać po śmierci m.in. rodzica. Przysługuje ono osobom uczącym się, do maksymalnie 25. roku życia. Od tej zasady jest jednak wyjątek. - Jeśli 25. urodziny żaka przypadną na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to może on otrzymywać rentę aż do końca danego roku studiów – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Dziecko, które do tej pory pobierało rentę rodzinną i ukończy 16 lat może ją dalej, pod warunkiem że kontynuuje naukę w szkole lub na studiach. Jednak trzeba to potwierdzić. Wówczas należy złożyć do ZUS zaświadczenie o kontynuacji nauki, które wystawia szkoła lub uczelnia. Zwykle wystawiane jest na jeden rok nauki i przez taki czas jest ważne. – Młodzież musi pamiętać o tym, że jeśli nie dostarczy nam takiego zaświadczenia, uznamy, że nie kontynuuje nauki i nie będzie podstaw do przyznania i wypłaty renty rodzinnej – wyjaśnia Kopczyńska.

Czytaj również: Renta rodzinna wsparciem po zmarłym, ale krąg uprawnionych ograniczony

Kiedy nie trzeba zaświadczenia ze szkoły

Dziecko może otrzymać rentę rodzinną po ukończeniu 16 lat, nawet jeżeli nie kontynuuje nauki. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacji, gdy stało się całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w czasie nauki w szkole przed osiągnięciem 25 roku życia. Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji wydaje lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS.

 


Co z wakacjami?

Renta rodzinna przysługuje również w czasie wakacji, jeśli są one między kolejnymi latami nauki w tej samej szkole. Maturzystom, którzy zakończyli swoją edukacje w szkole średniej, a jeszcze nie rozpoczęli studiów, ZUS wypłaca rentę rodzinną do końca sierpnia. Jeśli przyszły student chce ją otrzymać również za wrzesień musi dostarczyć do ZUS zaświadczenie o przyjęciu na pierwszy rok studiów. - W przypadku gdy uczelnia nie będzie mogła wystawić zaświadczenia we wrześniu, wystarczy, że dostarczy nam zawiadomienie o przyjęciu na studia i sam napisze oświadczenie. Musi w nim podać planowaną datę rozpoczęcia studiów i zobowiązać się, że dostarczy zaświadczenie z uczelni, najpóźniej w miesiącu, w którym rozpoczyna się rok akademicki i podejmie naukę – informuje Kopczyńska.

Zobacz procedurę w LEX: Zawieszenie lub zmniejszenie emerytury lub renty >

 


Kiedy wrzesień bez renty?

Jeśli przyszły student złoży oświadczenie, że od października zaczyna naukę, ale tak się nie stanie, będzie musiał zwrócić rentę za wrzesień. Zdarza się też, że rok akademicki zaczyna się później niż w październiku. Wtedy renta za wrzesień nie przysługuje. Można ją pobierać dopiero od miesiąca, w którym złoży on wniosek o wypłatę renty oraz zaświadczenie, że rozpoczął studia.

Czytaj również: SA: Wada wzroku nie upoważnia do renty rodzinnej po ojczymie

Wysokość renty rodzinnej

Renta rodzinna zależy od wysokości zarobków rodzica, po którym przysługuje. Jeżeli pobiera ją tylko jedna osoba to wówczas wynosi 85 proc. świadczenia zmarłego, gdy dwie osoby (np. student i rodzic) - to 90 proc., w przypadku gdy do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej (student i jego rodzeństwo) wówczas wysokość renty rodzinnej to 95 proc. świadczenia zmarłego.

ZUS przyznaje jedną rentę rodzinną (jedną kwotę) i dzieli ją na równe części między uprawnione osoby. Osobom pełnoletnim przekazuje rentę na ich rachunek bankowy lub pocztą.

WAŻNE! Prawo do renty rodzinnej ma także student, któremu uczelnia udzieliła urlopu dziekańskiego.

Czytaj w LEX: Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku ze śmiercią pracownika - poradnik krok po kroku >