Doradcy rolników będą szacować szkody łowieckie

Środowisko

Sołtysi nie będą już za darmo uczestniczyć w szacowaniu szkód łowieckich. Zajmą się tym pracownicy wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego za pieniądze z funduszu leśnego.

15.06.2018

Substancje niebezpieczne pod większą kontrolą marszałka

Środowisko

Uznanie przedmiotu za produkt uboczny nie będzie następowało przy tzw. milczącej zgodzie marszałka. Będzie wydawał decyzję w tej sprawie po zasięgnięciu wiążącej opinii inspekcji środowiska. Utrudni...

15.06.2018

Opłata za foliówki przynosi efekty

Środowisko

Z informacji uzyskanych od sprzedawców wynika, że zużywamy obecnie mniej toreb plastikowych, niż przed wprowadzeniem obowiązkowej odpłatności - informuje wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

15.06.2018

WSA: Wniesienie opłaty za odpady umarza postępowanie

Środowisko

Trwającepostępowanie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy umorzyć, jeżeli świadczenie zostało spełnione - przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

14.06.2018

Nie będzie sprzedaży polowań na żubry

Środowisko

Jedna trzecia światowej populacji żubra, to żubry z Polski; w naszym kraju żyje ich blisko 2 tys. - mówi wiceminister środowiska i Główny Konserwator Przyrody Małgorzata Golińska.

13.06.2018

Za rekultywację wód odpowiada sprawca zanieczyszczenia

Środowisko

Organ ochrony środowiska podejmuje działania zapobiegawcze lub naprawcze, tylko wówczas, gdy z uwagi na zagrożenie dla zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku,...

12.06.2018

Nowe prawo ma zapobiec patologiom w gospodarce odpadami

Środowisko

Ograniczenie magazynowania odpadów z 3 lat do roku, obowiązek wizyjnego systemu kontroli, wilczy bilet dla skazanych przeciwko środowisku, własność terenu oraz tzw. recydywę - zakłada projekt zmian w...

09.06.2018

Ustawa o odnawialnych źródłach energii uchwalona

Środowisko

Posłowie zmienili m.in. definicję drewna energetycznego oraz warunki, pod którymi będzie można dokonywać modernizacji wiatraków. Ponadto nowelizacja ułatwi budowanie morskich farm wiatrowych.

07.06.2018

Kukiz'15 chce komisji śledczej od śmieci

Środowisko

Posłowie Kukiz'15 w przyszłymtygodniu chca złożyć wniosek o powołanie komisji śledczej, która zbadałaby okoliczności powstawania przepisów regulujących składowanie śmieci.

06.06.2018
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski