Spółdzielnia pokrywa koszty wymiany kaloryfera

Budownictwo

W mieszkaniu należącym do spółdzielni mieszkaniowej przecieka kaloryfer. Mieszkanie zamieszkują osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.Kto zgodnie z prawem ma obowiązek wymiany...

29.09.2014