Zerowa deklaracja odpadów dla niezamieszkanej nieruchomości

Budownictwo

Właściciel niezamieszkałej nieruchomości powinien złożyć w urzędzie gminy stosowne oświadczenie w tym przedmiocie (na piśmie), będące odpowiedzią na wezwanie organu. Zamiast wyjaśnień można również...

15.09.2014