Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Kto jest producentem opakowania w opisanych przypadkach (na potrzebę sporządzenia sprawozdania OPAK-1)?

1. Folia stretch - producent tej folii czy użytkownik pakujący w nią swoje wyroby?
2. Rękaw foliowy - producent rękawa czy użytkownik, które pakuje w niego swój wyrób?
3. Naklejka/etykieta informacyjna na opakowanie produktu - wytwórca etykiety czy ten, kto nakleił ją na swój wyrób/opakowanie?
4. Taśma spinająca (metalowa lub z tworzywa ewentualnie sznurek) - producent taśmy czy ten, kto przy jej pomocy pakuje swoje wyroby?
5. Karton z tektury - ten, kto wyprodukował wielką rolę tektury, ten, kto ją sformatował na kształt kartonu (ewentualnie umożliwiając nadanie jej tego kształtu) czy ten, kto pakuje swój wyrób w ten karton, który jeszcze zostanie oklejony taśmą, etykietami itp.?


Odpowiedź:

Jeśli wyrób produkowany jest wyłącznie w celu użycia go jako opakowanie, to producent tego wyrobu (opakowania) powinien złożyć sprawozdanie OPAK-1. Natomiast w przypadku wykorzystania wyrobów, które nie zostały zaprojektowane wyłącznie jako opakowania, do pakowania produktów, będzie wiązało się z koniecznością złożenia do urzędu marszałkowskiego sprawozdania OPAK-1 przez przedsiębiorcę, który użył tych wyrobów jako opakowania.


Uzasadnienie:

Sprawozdanie OPAK-1 o masie wytworzonych opakowań sporządza przedsiębiorca, który faktycznie wytworzył wyrób spełniający definicję opakowania lub nadający mu cechy opakowania. Opakowanie definiowane jest w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888).

W opisanych przypadkach wytwarzającymi opakowania zobowiązanymi do złożenia sprawozdania OPAK-1 będą więc następujący przedsiębiorcy:
•Folia stretch – producent tej folii, ponieważ folia ta jest produkowana wyłącznie jako materiał opakowaniowy.
•Rękaw foliowy – producent rękawa, ponieważ jest to wyrób wyłącznie przeznaczony do pakowania produktów.
•Naklejka/etykieta informacyjna na opakowanie produktu – producent naklejki/etykiety, ponieważ jest to wyrób spełniający wyłącznie funkcję opakowania.
•Taśma spinająca (metalowa lub z tworzywa ewentualnie sznurek) – w zależności od pierwotnego przeznaczenia – jeśli są to produkty wyłącznie przeznaczone do pakowania produktów, to ich producent. Jeśli natomiast przeznaczone są do różnych celów, to ten podmiot, który użył ich jako opakowanie.
•Karton z tektury – jeśli wyrób ten jest przeznaczony wyłącznie do pakowania produktów, to sprawozdanie składa producent tego kartonu. Jeśli nie, to podmiot, który użył ten karton do pakowania produktów.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.