Populacja tych zwierząt spadła ze 109 051 w 2009 r. do 43 330 w 2014 roku.

Szczególne zaniepokojenie budzi sytuacja w ekosystemie Ruaha-Rungwa na zachodzie Tanzanii, gdzie na koniec 2014 r. pozostało zaledwie 8 272 słonie, podczas gdy w 2009 r. żyły tam jeszcze 34 664 przedstawiciele tego gatunku.

Port w Dar es-Salaam we wschodniej Tanzanii oraz na Zanzibarze stały się głównymi punktami, skąd wywozi się olbrzymie ilości kości słoniowej i wyrobów z tzw. białego złota. Od 2009 z Tanzanii na rynki międzynarodowe w Azji wywieziono co najmniej 45 ton kości słoniowej - informuje organizacja, która od lat monitoruje handel dziką florą i fauną i walczy z przemytem zagrożonych gatunków.

Od 1989 roku wprowadzony został całkowity zakaz handlu kością słoniową na świecie, jednak popyt na kły słoni jest niezmiennie wysoki. Wśród przyczyn tego procederu są m.in. bieda, nieskuteczne ściganie przestępców w krajach z populacjami słoni oraz światowy popyt na wyroby z kości słoniowej. (PAP)