Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw,...
Karol Kozłowski
15.01.2014
Środowisko
Usprawnienie realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii to zasadniczy cel nowelizacji...
Krzysztof Sobczak
14.01.2014
Budownictwo
Czy na obszarze sklasyfikowanym w karcie terenu mpzp, który jest w trakcie uchwalania, jako WS -...
Anna Kamińska
14.01.2014
Budownictwo