Emisje z pojazdów ciężarowych stanowią obecnie około 25% emisji z transportu i 5% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej.
Strategia ograniczenia emisji CO2 w transporcie ciężarowym zakłada m.in. działania krótkoterminowe mające na celu poświadczanie, zgłaszanie i monitorowanie emisji z pojazdów ciężarowych. Komisja opracowała narzędzie do symulacji komputerowej VECTO, służące do pomiaru emisji CO2 z nowych pojazdów. Z pomocą tego narzędzia Komisja zamierza opracować i przedstawić w przyszłym roku wnioski legislacyjne, które zawierałyby wymóg poświadczania, zgłaszania i monitorowania emisji CO2 z nowych pojazdów ciężarowych. Pozwoli to zwiększyć przejrzystość i konkurencyjność rynku oraz stosować najbardziej energooszczędne technologie.

W dalszej kolejności zostanie rozważone wprowadzenie obowiązkowych limitów średniego poziomu emisji CO2 z nowo zarejestrowanych pojazdów ciężarowych, podobnych do obowiązujących już w przypadku samochodów osobowych i vanów lub opracowanie nowoczesnej infrastruktury do stosowania paliw alternatywnych dla pojazdów ciężarowych. Badania przeprowadzone podczas przygotowywania strategii wskazują, że zastosowanie nowoczesnych technologii może przynieść opłacalną redukcję emisji CO2 z nowych pojazdów ciężarowych o co najmniej 30%.

(www.eko-net.pl)