29 maja br. posłowie rozpatrzyli w pierwszym czytaniu poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP. Projekt zakłada dodanie do ustawy zasadniczej art. 74a w rozdziale II, poświęconym ochronie środowiska i bezpieczeństwu ekologicznemu.

Celem zmiany jest zapewnienie lasom państwowym szczególnej ochrony oraz uznanie ich za dobro wspólne. Zgodnie z projektem lasy państwowe nie będą mogły podlegać przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.


Obecnie wyjątki określa ustawa o lasach. Sprzedaż lasów państwowych wymaga zgody dyrektora generalnego lasów i może odbywać się m.in. w przypadku regulacji granicy polno-leśnej oraz nieprzydatności gruntów na potrzeby gospodarki leśnej. Projekt zawiera też propozycję, aby lasy państwowe dostępne były dla wszystkich. Zasady dostępu do lasów określałaby odrębna ustawa. Zdaniem wnioskodawców wyłącznie zmiana konstytucji na stałe zagwarantuje ochronę lasów m.in. przed komercjalizacją i prywatyzacją oraz bezpieczeństwo ekologiczne państwa.

W dyskusji zgłoszony został wniosek o skierowani projektu wyłącznie do Komisji Nadzwyczajnej do zmiany Konstytucji, która zostanie w tym celu powołana. Posłowie przystąpią do głosowania w tej sprawie, w piątkowym bloku głosowań.

(sejm.gov.pl)