Istota przedstawicielstwa polega, ogólnie mówiąc, na umocowaniu do działania w cudzym imieniu, nie...
Ekspert księgowo-kadrowy
28.01.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski