Celem proponowanych zmian jest usprawnienie procedur dotyczących inwestycji infrastrukturalnych i taborowych w transporcie kolejowym.

Zgodnie z projektem wojewoda wydając decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie będzie sprawdzał wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. pod kątem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Projekt przewiduje jednak wyjątki od tej zasady - na przykład wniosek w odniesieniu do terenów nieobjętych aktualnymi mpzp będzie musiał zawierać opinię właściwego wojewody, marszałka województwa oraz starosty. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej jest niezbędna do uzyskania kolejnych pozwoleń w tym m.in. na budowę.

Zdaniem wnioskodawców nowe rozwiązanie ułatwi i przyspieszy planowane i rozpoczęte inwestycje kolejowe.

Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

(www.sejm.gov.pl)