– Pracodawca zawsze chce „trzymać rękę na pulsie”, myśli jak zarobić i jak utrzymać się na rynku, a w przeciwieństwie do niektórych pracowników, nie posuwa się do wyłudzania fałszywego zwolnienia lekarskiego. Bo wie, że jest kowalem własnego losu. Dlatego chciałbym dziś kolejny raz zaapelować, aby modna ostatnio idea life-work balance dotyczyła nie tylko pracowników, ale przede wszystkim przedsiębiorców. Bo to biznes kreuje miejsca pracy, a płacone przez firmy podatki pozwalają utrzymać armię urzędników, która zamiast rzucać kłody pod nogi uczciwym przedsiębiorcom, powinna zastanowić się jak uprościć prowadzenie działalności gospodarczej – powiedział Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak wynika z badania, przedsiębiorcy pracują 8,14 godzin dłużej niż pracownicy zatrudnieni na etat, rzadziej też korzystają ze zwolnień lekarskich oraz urlopu wypoczynkowego.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy tylko 12,7% przedsiębiorców przebywało na zwolnieniu lekarskim. W tym samym okresie skorzystało z niego 27,52% pracowników etatowych. Jeśli zaś chodzi o wykorzystanie urlopu wypoczynkowego, w ciągu ostatnich 12 miesięcy skorzystało z niego 58,8% przedsiębiorców i 78,53% pracowników zatrudnionych na etat.

– Wyniki tego badania potwierdzają, że przedsiębiorcy są najciężej pracującą grupą społeczną w Polsce. Nasilające się z różnych stron ataki na „wyzyskiwaczy”, którzy nic nie robią, tylko wyzyskują klasę robotniczą, nie mają żadnego oparcia w rzeczywistości –   powiedział Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP. – Warto też zwrócić uwagę, że należymy do grupy najzdrowszych Polaków. Zdrowy jak przedsiębiorca! – ironizował Kaźmierczak.

Badanie zostało zrealizowane przez prof. Dominikę Maison na panelu badawczym Ariadna w kwietniu i maju 2014 roku na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Badanie przeprowadzono metodą CAWI na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie Polaków (N: 524) oraz reprezentatywnej pod względem zatrudnienia próbie firm z sektora MSP (N: 513).

Badanie zaprezentowała jego autorka, prof. Dominika Maison, a w konferencji wzięli też udział Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP oraz  Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP.

Źródło: http://www.zpp.net.pl/