Sąd Okręgowy w Warszawie wydał pierwszy prawomocny wyrok po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytu frankowego. Oddalił w całości apelację mBanku i uznał, że umowa kredytowa po usunięciu niedozwolonej klauzuli indeksacyjnej pozostaje ważna.
Jolanta Ojczyk
12.10.2019
Kredyty frankowe

Prawny bilans przed wyborami - rząd nie spełnił wielu obietnic

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Znów mamy festiwal wyborczych obietnic, również tych dotyczących zmian w prawie. Tymczasem wiele z tych zapowiadanych jeszcze przed poprzednimi wyborami lub w trakcie kadencji - nie uchwalono. Nie mamy m.in. nowego kodeksu pracy ani ordynacji podatkowej, brakuje natychmiastowych alimentów, nowych ustaw o biegłych i o zawodzie farmaceuty czy zmian w finansach samorządów.
Prawo.pl
11.10.2019
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Każde miejsce parkingowe w nowo wybudowanym bloku ma być wyposażone w kable, do których można zamontować ładowarkę samochodową - przewiduje projekt rozporządzenia ministra energii. Zadowolonych z tego byłoby blisko 6,8 tys. posiadaczy aut elektrycznych. Deweloperzy ostrzegają jednak, że podrożeją miejsca garażowe.
Jolanta Ojczyk
11.10.2019
Środowisko Budownictwo
Dane osobowe, są cennym „towarem” rynkowym wykorzystywanym w celach marketingowych i sprzedażowych. Zdarza się więc, że w przypadku ich utraty, kiedy to danymi posługuje się osoba do tego nieuprawniona, są one użyte są w celach przestępczych, takich jak np. wyłudzanie pożyczek czy kredytów.
Krzysztof Sobczak
10.10.2019
RODO
Opisanie w artykule prasowym działań komornika, które miały być sprzeczne z prawem, wymaga rzetelności i staranności dziennikarskiej. Dlatego publikacja obliczona jedynie na wywołanie sensacji, oderwana przy tym od realiów prawnych nie jest w interesie publicznym, a pomówiony funkcjonariusz zasługuje na ochronę dobrego imienia - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Marek Sondej
10.10.2019
Prawo cywilne Prawnicy Prawo gospodarcze
Nie istnieje możliwość uzupełnienia treści umowy po usunięciu abuzywnej kaluzuli waloryzacyjnej ogólnymi zasadami prawa polskiego. „Odfrankowiona" umowa może nadal być wykonywana. Tak uznał Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia.
Jolanta Ojczyk
10.10.2019
Kredyty frankowe
Ministerstwo Zdrowia zbiera opinie polskich instytutów naukowych zajmujących się problematyką ochrony zdrowia w kontekście oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie człowieka, bo pracuje nad projektem rozporządzenia, które określi nowe normy ich dopuszczalnych poziomów.
Agnieszka Matłacz
10.10.2019
Nowe technologie
Z małego ZUS-u licznego od dochodów będzie mogło skorzystać około 300 tysięcy mikrofirm, których przychód za poprzedni rok nie przekraczał 120 tys. zł, a miesięczny dochód – ok. 6 tys. zł. PiS zapowiada, że zajmie się tymi zmianami w ciągu pierwszych 100 dni po wyborach, jeśli je wygra.
Agnieszka Matłacz
10.10.2019
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Radcowie proponują swoich mediatorów do sporów frankowych

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych zwróciło się do banków i stowarzyszeń występujących w imieniu frankowiczów, by rozważały możliwość mediacji - dowiedziało się Prawo.pl. Zaoferowano pomoc 155 radcowskich mediatorów. Adwokaci jeszcze z taką inicjatywą nie wyszli, ale będą o tym rozmawiać.
Patrycja Rojek-Socha
10.10.2019
Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

SN: Sztywne ceny w menu sieci restauracji franczyzowych - to zmowa

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Każde zachowanie godzące w mechanizm ochrony konkurencji, narusza interes społeczny, niezależnie czy wystąpi skutek w postaci ograniczenia czy eliminacji tej konkurencji - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, oceniając zmowę cenową w sieci restauracji franczyzowych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.10.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Mamy do czynienia z trzecią rewolucją śmieciową - twierdzą samorządowcy. I wskazują, że każda gmina musi odnieść przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku do swoich uwarunkowań i rozwiązań. A regulacje ustawowe nie zawsze odpowiadają sytuacji, w której funkcjonują poszczególne samorządy.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.10.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński przypomniał, że projekt dekoncentracji mediów jest przygotowywany od dawna, a do jego realizacji Prawo i Sprawiedliwość zamierza wrócić po wyborach, jeśli je wygra. Zastrzegł jednak, że zmiany w tym zakresie będą wprowadzane w dialogu z partnerami europejskimi.
Krzysztof Sobczak
09.10.2019
Prawo gospodarcze

Małe firmy potrzebują prawniczego Ubera

Prawnicy Małe i średnie firmy LegalTech
Dużym kancelariom nie opłaca się obsługa drobnych, typowych spraw, z którymi borykają się często małe i średnie firmy. Obecnie zwykle pomagają im księgowe, a mogłyby studenckie poradnie prawne albo nowoczesne aplikacje, które potrafią odpowiadać na ich problemy.
Jolanta Ojczyk
09.10.2019
Prawnicy Małe i średnie firmy LegalTech
W ostatnich miesiącach biliśmy już rekordy najniższej stopy bezrobocia rejestrowanego. Nieźle jest z ogólną liczbą pracujących, poprawiają się także wskaźniki zatrudnienia osób w wieku 50+. Jeśli więc kiedyś jest dobry moment na przyśpieszenie wzrostu wynagrodzenia minimalnego – to właśnie teraz - uważa Łukasz Komuda
Łukasz Komuda
09.10.2019
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Trybunał nie rozstrzygał o abuzywności kredytów walutowych i nie badał w ogóle tej kwestii - podkreśla Związek Banków Polskich w kolejnym stanowisku po wyroku TSUE w sprawie Dziubaków i ich kredytu indeksowanego do franka. Unijny sąd nie potwierdził też, że można utrzymać opcję "odfrankowienia" umowy, a unieważnienie jest niekorzystne dla obu jej stron.
Jolanta Ojczyk
08.10.2019
Kredyty frankowe
Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trzej przedsiębiorcy mogli wpływać na wyniki zamówień publicznych na dowóz uczniów do szkół w latach 2014-2017. Poszkodowanymi mogły być małopolskie gminy.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.10.2019
Zamówienia publiczne Finanse samorządów
Kredyt został udzielony osobie częściowo ubezwłasnowolnionej. Umowa ta była więc nieważna. Gdy następnie doszło do cesji wierzytelności częściowo ubezwłasnowolniony został pozwany o zapłatę. Choć powództwo nie mogło zostać uwzględnione, powód nie musi płacić kosztów procesu pozwanemu - orzekł Sąd Okręgowy w Świdnicy.
Aleksandra Partyk
08.10.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
Rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobi wszystko, aby utrzymać ceny prądu na obecnym poziomie - powiedział we wtorek Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zapowiedział, że można się więc spodziewać, że w 2020 roku pojawią się kolejne regulacje zamrażające ceny.
Jolanta Ojczyk
08.10.2019
Prawo gospodarcze Finanse

Asystent sędziego samodzielnie wyda zarządzenia

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Na mocy wchodzącej właśnie w życie zmiany w prawie asystenci sędziów będą mogli we własnym imieniu wydawać niektóre zarządzenia w sprawach cywilnych. Jeśli zarządzenie dotyczyć będzie wezwania strony do uiszczenia opłaty, to jego kwestionowanie przez strony wymaga złożenia zastrzeżenia do zarządzenia.
Aleksandra Partyk
08.10.2019
Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

SN: Bezwzględny pracodawca musi ponieść karę

Prawo karne Ubezpieczenia społeczne
Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników bez wymaganego zgłoszenia do ZUS i opłacenia składek, a ponadto chorej pracownicy nie udziela pomocy, lecz naraża ją na utratę zdrowia i życia, to popełnia czyn o znacznej szkodliwości społecznej - orzekł Sąd Najwyższy. - Nie można zatem w takiej sytuacji umarzać warunkowo postępowania - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.10.2019
Prawo karne Ubezpieczenia społeczne
Ministerstwo Środowiska uważa, że numer rejestrowy z Bazy Danych o Odpadach można mieć na pieczątce lub w stopce firmowego papieru. Trzeba go umieszczać nie tylko na fakturach, ale również paragonach czy umowach kupna sprzedaży. Za jego brak grozi nawet milion złotych kary.
Jolanta Ojczyk
08.10.2019
Środowisko Prawo gospodarcze
Obowiązek nagrywania przez całą dobę obrazu z miejsc wyładunku oraz pomieszczeń do ogłuszania i wykrwawiania się zwierząt, oraz zaostrzenie kontroli ze strony Inspekcji Weterynaryjnej i powiatowych służb weterynaryjnych - zakłada projekt ustawy, który właśnie trafił do konsultacji.
Patrycja Rojek-Socha
07.10.2019
Prawo gospodarcze
Już ponad 102 milionów e-paragonów jest w systemie resortu finansów, a ponad 50 tys. kas on-line przeszło pozytywną fiskalizację – poinformował pełnomocnik ds. informatyzacji w Ministerstwie Finansów Przemysław Koch.
Patrycja Rojek-Socha
07.10.2019
VAT Małe i średnie firmy

Pierwsze 100 dni rządu PiS bez zniesienia limitu 30-krotności?

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Politycy PiS zapowiedzieli, że w ciągu pierwszych 100 dni nowej kadencji rządu zostaną uchwalone ustawy albo przygotowane programy m.in. dotyczące małego ZUS, 13 i 14 emerytury. W zapowiedzi tej zabrakło informacji o zniesieniu limitu składek na ZUS. Pracodawcy żałują, że rząd jednoznacznie nie wycofał się z tego rozwiązania.
Paweł Żebrowski
07.10.2019
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Rada UE poparła dyrektywę o sygnalistach

Prawo gospodarcze Compliance Prawo unijne
W poniedziałek 7 października Rada UE zatwierdziła nową unijną dyrektywę skuteczniej chroniącą sygnalistów. Polska ma dwa lata na jej wdrożenie. To oznacza, że firmy i instytucje mają tylko tyle czasu na zmianę procedur i mentalności. To zadanie może się okazać trudniejsze niż dostosowanie się do RODO.
Jolanta Ojczyk
07.10.2019
Prawo gospodarcze Compliance Prawo unijne

UOKiK apeluje o podawanie prawdziwych cen usług

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Prezentowanie cen z rabatem tak jak cen standardowych to wprowadzanie konsumentów w błąd - stwierdził prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I zaapelował do firm telekomunikacyjnych o to, aby rzetelnie informowały o rzeczywistej cenie usług.
Krzysztof Sobczak
07.10.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Po wyroku TSUE „procesy frankowe” łatwiejsze, ale nie oczywiste

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udzielił korzystnych dla kredytobiorców frankowych odpowiedzi na pytania zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie. W gąszczu komentarzy dziennikarzy, ekonomistów, prawników, a nawet polityków, trudno jednak wyłowić odpowiedź na pytanie, jak realnie zmieniła się sytuacja klientów po tym wyroku - pisze radca prawny Artur Sidor.
Artur Sidor
07.10.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Polska powinna wprowadzić łatwy do wyliczenia podatek cyfrowy, ale bez koordynacji z resztą krajów w UE byłoby to trudne - uważa minister cyfryzacji Marek Zagórski. Zastrzega jednak,że ten podatek ma sens, ale tylko wtedy, gdy będzie wprowadzony w całej Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
05.10.2019
Ordynacja CIT
Wspólnota mieszkaniowa podjęła się roli zarządcy garażu należącego do członków wspólnoty. W ramach tych działań poddała pod głosowanie i przyjęła uchwałę w sprawie korzystania z niego. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie złamała w ten sposób nie tylko przepisy ustawy, ale też postanowienia umowy o zarządzanie.
Marek Sondej
05.10.2019
Prawo cywilne
Kojarzona niesłusznie ze "sprzedażą garnków" branża telemarketingu odcina się od tego wizerunku i dąży wypracowania najwyższych i zgodnych z prawem standardów pracy. Jednym z prowadzących do tego środków ma być branżowy kodeks dotyczący ochrony danych osobowych - mówi radca prawny Tomasz Grzybowski, partner w Core Law.
Jolanta Ojczyk
05.10.2019
RODO