Sposób przedstawienia informacji w ulotce reklamującej ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym tzw. polisolokaty Getin Noble Banku były przejawem nieuczciwych praktyk rynkowych - orzekł Sąd Najwyższy uchylając korzystny dla banku wyrok sądu drugiej instancji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.10.2019
Prawo cywilne

Bezrobocie najniższe od 1990 roku

Prawo pracy Małe i średnie firmy
Stopa bezrobocia we wrześniu 2019 r. wyniosła 5,1 proc. wobec 5,2 proc. w sierpniu, a liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła we wrześniu 851,2 tys. wobec 865,5 tys. osób w sierpniu 2019 roku - podał w środę Główny Urząd Statystyczny.
Krzysztof Sobczak
23.10.2019
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Zmiany technologiczne generujące nowe sposoby korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych stawiają poważne wyzwania przed twórcami prawa w tym zakresie. Tymczasem polski ustawodawca zachowuje się dość pasywnie - twierdzi adwokat dr Rafał Sarbiński, redaktor naukowy nowego komentarza do prawa autorskiego.
Krzysztof Sobczak
23.10.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze Prawo unijne

SN: Klient nie może zwolnić radcy z tajemnicy zawodowej

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Tajemnica radcowska stanowi podstawę zaufania klienta i jest gwarancją praw i wolności. Ta zasada wiąże wszystkich radców, a wola klienta nie ma tu znaczenia i nie może on zwolnić radcy z jej zachowania - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.10.2019
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prawnicy zgodnie krytykują nowe przepisy zobowiązujące komorników do badania czy roszczenie, które mają wyegzekwować, jest przedawnione. Podkreślają, że są nieprecyzyjne, brakuje odpowiednich narzędzi do liczenia terminów, a komornicy nie powinni zastępować sądów. I apelują do Ministerstwa Sprawiedliwości o ich pilną zmianę.
Jolanta Ojczyk
23.10.2019
Zmiany w k.p.c.
Brytyjska Izba Gmin poparła we wtorkowym pierwszym głosowaniu zgłoszony przez rząd Borisa Johnsona projekt ustawy o porozumieniu w sprawie wystąpienia z Unii Europejskiej. Posłowie nie poparli jednak harmonogramu prac nad ustawą, więc na razie nie trafi ona do dalszych prac w komisjach.
Krzysztof Sobczak
22.10.2019
Prawo unijne
Badania statystyczne trzeba prowadzić z poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych. Muszą ich przestrzegać wszystkie podmioty zaangażowane w realizację tego ważnego zadania publicznego - stwierdza prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I skierował wystąpienie do prezesa GUS
Krzysztof Sobczak
22.10.2019
Administracja publiczna Prawo gospodarcze RODO

SN: Umowa inżyniera kontraktu zobowiązuje do starannego działania

Prawo cywilne Zamówienia publiczne Budownictwo
Co do zasady umowa inżyniera kontraktu, polegająca na obsłudze finansowej, doglądaniu, sprawdzaniu, konsultacjach jest umową starannego działania, a nie rezultatu - orzekł Sąd Najwyższy. - Data końcowa umowy jest związana z wykonaniem zadania, a nie z konkretnym terminem - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.10.2019
Prawo cywilne Zamówienia publiczne Budownictwo
Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych nie może dokonać pełnomocnik, musi to zrobić członek zarządu. Aby przesłać zgłoszenie, powinien mieć numer PESEL. To nie jedyne bariery dla cudzoziemców prowadzących spółki w Polsce. Jeśli nie znają języka polskiego, muszą kogoś poprosić o tłumaczenie serwisu.
Jolanta Ojczyk
22.10.2019
Compliance
Eksperci nie mają wątpliwości - rozpatrywanie sprawy w obu instancjach przez ten sam organ, czyli przez tego samego naczelnika urzędu celno-skarbowego, utrudnia realizację zasady dwuinstancyjności postępowania. W rezultacie podatnik stawiany jest na z góry przegranej pozycji. Odwołując się od decyzji, trudno jest liczyć na wygraną.
Krzysztof Koślicki
22.10.2019
Ordynacja CIT VAT
Pismo zostało doręczone na adres spółki, ale ustalono, że nie mógł tam przebywać żaden z jej pracowników. Syndyk podnosił, że w budynku znajdują się siedziby kilku spółek, co zrodziło wątpliwość czy osoba, która pokwitowała odbiór była pracownikiem innej spółki, czy też można ją potraktować jako zarządcę budynku lub dozorcę.
Dorian Lesner
21.10.2019
Ordynacja Spółki
Prezydent Andrzej Duda jest bardzo nieprzychylny likwidacji 30-krotności składek na ZUS i - poinformował jego rzecznik Błażej Spychalski. Wcześniej podobną deklarację złożył koalicjant Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Gowin. Tymczasem wicepremier Jacek Sasin twierdzi, że jest to temat do dyskusji
Krzysztof Sobczak
21.10.2019
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Spółka Kangen z Opalenicy sprzedawała urządzenie filtrujące wodę w trakcie pokazów. W umowach była jednak mowa o modernizacji instalacji, co oznaczało brak prawa do odstąpienia od nich. Jednak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że ta praktyka naruszała zbiorowe interesy konsumentów
Krzysztof Sobczak
21.10.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Wicepremier: Jeszcze rozmawiamy o zniesieniu 30-krotności składek

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Zniesienie limitu 30-krotności składek na ZUS to temat do dyskusji, ale nie budzi on jakichś wielkich emocji czy sporów w ramach Zjednoczonej Prawicy - stwierdził wicepremier Jacek Sasin. Nie odniósł się jednak wprost do deklaracji wicepremiera Jarosława Gowina, który kilka dni temu stwierdził, że jego ugrupowanie nie poprze tego projektu.
Krzysztof Sobczak
21.10.2019
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Od 1 kwietnia 2020 roku duzi przedsiębiorcy, a od lipca 2020 roku wszyscy pozostali podatnicy VAT będą składać nowy JPK_VAT. Obejmie on dwie części – deklarację i ewidencję. Ma to uprościć rozliczanie się z urzędem skarbowym i zmniejszyć obciążenia sprawozdawcze w zakresie VAT. Stosowne przepisy opublikowano w piątek w Dzienniku Ustaw.
Krzysztof Koślicki
21.10.2019
VAT
Z zapowiadanego przez rząd rozszerzonego małego ZUS skorzystają głównie przedstawiciele wolnych zawodów, część tzw. samozatrudnionych, tłumacze, prawnicy, bardzo drobne zakłady usługowe. To nie będzie ulga dla rzemieślników, krawcowych, kaletników, fryzjerów czy szewców, którzy wybrali ryczałt podatkowy.
Jolanta Ojczyk Grażyna J. Leśniak
21.10.2019
Małe i średnie firmy
Niektórzy członkowie rad nadzorczych spółek z dominującym udziałem Skarbu Państwa nie muszą uzyskiwać pozytywnej opinii rady ds. spółek ani kończyć studiów MBA, aby móc dokończyć pełnienie swoich funkcji w ramach kadencji, na którą zostali powołani. Pozwalają na to przepisy przejściowe
Prawo.pl
21.10.2019
Spółki
Wyznaczenie inspektora ochrony danych nie oznacza, że organizacja może zapomnieć o RODO. Przepisy i sankcje są bowiem adresowane przede wszystkim do administratora i podmiotu przetwarzającego. Z drugiej strony dobry inspektor jednak pomaga firmie działać zgodnie z przepisami - mówi dr Paweł Mielniczek z ODO 24.
Jolanta Ojczyk
20.10.2019
Prawo gospodarcze RODO

Zamówienia in-house nie zawsze zgodne z prawem

Zamówienia publiczne Administracja publiczna
Wyłączenie dla zamówień in-house po orzeczeniu TSUE w sprawie litewskiej powinno być trudniejsze do zastosowania. Wyrok przynajmniej w teorii powinien spowodować przesunięcie części zamówień dotychczas udzielanych bez przetargu do procedur wynikających z prawa zamówień publicznych - pisze Jacek Liput
Jacek Liput
20.10.2019
Zamówienia publiczne Administracja publiczna
Izba Gmin zdecydowała, że w sobotę nie będzie głosowała ws. nowej umowy o warunkach brexitu. Zgodnie z tzw. ustawą Benna premier Boris Johnson powinien teraz prosić o przesunięcie terminu wyjścia z UE do 31 stycznia 2020 r. A wszystko za sprawą przyjętej poprawki, która odkłada poparcie lub odrzucenie porozumienia z UE.
Patrycja Rojek-Socha
19.10.2019
Małe i średnie firmy
Instytucja posiedzenia przygotowawczego jest wzorowana na posiedzeniach organizacyjnych funkcjonujących postępowaniach przed stałymi sądami polubownymi. Może sprawić, że więcej spraw zostanie rozstrzygniętych w drodze mediacji. Czy tak będzie, zależy od przygotowania sędziów - piszą adwokaci Patrycja Bolimowska i Łukasz Strankowski
Łukasz Strankowski Patrycja Bolimowska
19.10.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Reklamacja nieudanych wakacji możliwa, byle szybko

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Uwagi co do standardów zakwaterowania, jedzenia, jakości obsługi oraz dodatkowych atrakcji trzeba zgłaszać rezydentowi biura podróży. Przepisy o turystyce kładą bowiem nacisk na jak najszybsze usuwanie niedogodności, a wypłata rekompensat niezadowolonym podróżnym po powrocie z wakacji ma być ostatecznością - pisze radca prawny Michał Kosiarski.
Michał Kosiarski
19.10.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
W sieci sklepów Biedronka zdarzają się sytuacje, że cena przy kasie jest wyższa niż wskazuje na to cena umieszczona przy towarze, albo brakuje informacji o cenie przy produkcie na półce – stwierdza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Właścicielowi sieci - firmie Jeronimo Martins Polska - za takie nieuczciwe praktyki grozi kara do 10 proc. obrotu.
Krzysztof Sobczak
18.10.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Wdrożenie do polskiego prawa zapisów Konwencji o pracy na morzu i Konwencji dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, a także lepsze uregulowanie zasad zwierania umów o pracę oraz warunków pracy na statkach rybackich - to cele podpisanej przez prezydenta ustawy o pracy na statkach rybackich.
Krzysztof Sobczak
18.10.2019
Prawo pracy BHP

NSA: Podatnik ma prawo otrzymać dokumenty elektronicznie

VAT Administracja publiczna Nowe technologie
Nawet, jeśli akta nie są przechowywane w formie elektronicznej to nie oznacza, że nie można ich w takiej formie wydać. Taka możliwość istnieje chociażby w postaci skanów dokumentów - wynika z wczorajszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zdaniem sądu, organy skarbowe są zobowiązane przekazać podatnikowi kopie akt w formie elektronicznej
Wiesława Moczydłowska
18.10.2019
VAT Administracja publiczna Nowe technologie
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zgłosi – tradycyjnie – kandydaturę do konkursu Rising Stars - Prawnicy, Liderzy Jutra - poinformował dziekan adwokat Mikołaj Pietrzak. Nie podał jeszcze nazwiska, ale zadeklarował, że będzie to ktoś z młodych adwokatów i aplikantów angażujących się na rzecz samorządu adwokackiego oraz środowiska adwokackiego.
Krzysztof Sobczak
18.10.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Od 14 września banki miały wdrożyć już nowe procedury bezpieczeństwa przy zbliżeniowych płatnościach kartą. Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że część instytucji poprosiła o wydłużenie terminu.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.10.2019
Rynek i konsument
Nie reklama, a technologia, specjalizacja, rozwój i umiejętności miękkie radców prawnych są ratunkiem dla małych, indywidualnych kancelarii - wynika z rekomendacji przygotowanych na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych. Opracowanie potwierdza, że radcowie nie do końca zdają sobie sprawę z zagrożeń na rynku.
Patrycja Rojek-Socha
18.10.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Do 20 czerwca 2020 r. można dochodzić odszkodowania z powodu zmowy cenowej na rynku samochodów ciężarowych. Sprawy tego typu wydają się być nieskomplikowane ponieważ zasada odpowiedzialności jest przesądzona. Najtrudniej będzie jednak udowodnić wysokość szkody, a wtedy trzeba powołać biegłych, co może wydłużyć terminy wypłat.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.10.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Najbardziej kontrowersyjna w nowelizacji postępowania cywilnego wydaje się możliwość oddalenia w uproszczony sposób powództwa oczywiście bezzasadnego - uważa dr hab. Tadeusz Zembrzuski z Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zdaniem przepis ten rodzi poważne wątpliwości w świetle konstytucyjnego prawa do sprawiedliwego procesu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.10.2019
Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.