Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (ur. 1970 r.) jest socjologiem i specjalistą w sprawach polityki międzynarodowej. W roku 1994 ukończyła studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w którym obroniła pracę doktorską. Następnie podjęła pracę w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 1992–1995 oraz 1999–2012 była związana z Ośrodkiem Studiów Wschodnich w Warszawie, w którym pełniła m.in. funkcję kierownika działu rosyjskiego oraz zastępcy dyrektora.

W latach 2011-2012 była przedstawicielem OSW w Brukseli oraz koordynatorem wspólnego projektu badawczego OSW i Francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W latach 2012–2014 była podsekretarzem stanu w resorcie spraw zagranicznych, a w latach 2014–2016 ambasadorem Polski w Federacji Rosyjskiej.

Po zakończeniu służby dyplomatycznej objęła stanowisko dyrektora programu Otwarta Europa Fundacji im. Stefana Batorego, a następnie funkcję dyrektora think tanku Forum Idei. Podczas ostatniej kampanii wyborczej była szefową sztabu partii Szymona Hołowni.

Nowa minister będzie odpowiadać m.in. za programowanie i koordynację polityki rozwoju oraz zarządzanie systemem Funduszy Europejskich. Będzie także nadzorować Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zobacz: Nowy skład Rady Ministrów Donalda Tuska