Marzena Czarnecka jest radczynią prawną, nauczycielką akademicką, doktor habilitowaną nauk ekonomicznych. Jest profesorem i wykłada na uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Tematyką dotyczącą m.in. energetyki zajmuje się zawodowo, jest autorką i współautorką komentarzy i publikacji prawnych. 

26 czerwca 2003 doktoryzowała się na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) na podstawie pracy pt. "Reprezentatywność partnerów społecznych w zakresie kształtowania warunków zatrudnienia w układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych", a 26 września 2019 tamże uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. "Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej" Kierowniczka Katedry Transformacji Energetycznej na Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów UEKat. W działalności naukowej pisze przede wszystkim w zakresie tematyki związanej z energetyką i prawem, szczególnie prawami konsumentów i własności.