Parlament Europejski oraz hiszpańska prezydencja Rady Unii Europejskiej doszły w ubiegłym tygodniu do wstępnego porozumienia w sprawie projektowanego unijnego aktu ws. sztucznej inteligencji (AI Act), który ma na celu stworzenie spójnego, ramowego podejścia do regulacji AI we Wspólnocie. Teraz kontynuowane będą prace na poziomie technicznym nad tekstem przepisów. Polska branża cyfrowa i nowoczesnych technologii reprezentowana przez Związek Cyfrowa Polska uważa jednak, że obecna propozycja władz UE wciąż budzi liczne wątpliwości i regulacje mogą odbić się niekorzystnie na konkurencyjności europejskiego rynku. Swoje wątpliwości przedstawiła w najnowszym stanowisku. 

Czytaj też: Unijne porozumienie w sprawie AI Act wcale nie oznacza końca prac >>

Czytaj w LEX: Akt o sztucznej inteligencji [projekt UE] >

 

Istotne regulacje, duże ryzyko

Jak podkreślają eksperci organizacji, w toku ponad dwuletnich prac nad przepisami wciąż nie uporano się z licznymi problemami, które rodzą ryzyko dla dostawców i użytkowników sztucznej inteligencji.

 

– Niestety, mimo licznych apeli o rozwagę i stałego zaangażowania w proces konsultacji, u kresu negocjacji treści rozporządzenia przyjęto liczne propozycje, które dalece odbiegają od rozsądnego podejścia opartego na ryzyku zaproponowanego przez Komisję Europejską na wstępnych etapach prac – ocenia Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. – Zabrakło pogłębionej dyskusji na temat wielu kluczowych elementów rozporządzenia. Pomimo apelu o rozwagę ze strony Niemiec, Francji i Włoch, AI Act wprowadzi dwustopniowe podejście w regulowaniu sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia. Oznacza to, że modele wykorzystujące większą moc obliczeniową będą podlegały bardziej rygorystycznych wymogom – podkreśla Michał Kanownik.

Polecamy w LEX: Sztuczna inteligencja w unijnej koncepcji e-sprawiedliwości – teoria i możliwy wpływ na praktykę >

W wydanej opinii do zakończonych negocjacji w ramach trilogów, eksperci Cyfrowej Polski oceniają, że obecny kompromis stwarza ryzyko pozostawienia mniejszych, ale potencjalnie niebezpiecznych modeli poza zakresem unijnego aktu. A w założeniu przepisy miały mieć charakter horyzontalny i regulować cały rynek.

Organizacja uważa również, że wynegocjowane przepisy mogą negatywnie odbić się na potencjale europejskiego rynku i wykluczyć UE z globalnej stawki rozwoju i wykorzystania sztucznej inteligencji. – Niejednokrotnie apelowaliśmy do instytucji europejskich o konieczności zachowania ostrożności w procesie tworzenia przepisów dot. sztucznej inteligencji. Przede wszystkim dlatego, aby zagwarantować, że nowe rozporządzenie nie zaszkodzi rozwojowi sztucznej inteligencji w Europie i nie stłumi potencjału innowacyjnego tej technologii – mówi Michał Kanownik.

Czytaj też w LEX: ChatGPT i prawo autorskie Unii Europejskiej >

 

Nowość
Nowość

Bogdan Fischer, Adam Pązik, Marek Świerczyński

Sprawdź  

Potrzebne precyzyjne przepisy

Eksperci Cyfrowej Polski podkreślają, że unijny AI Act będzie kluczowy dla zwiększenia potencjału badawczego i przemysłowego sztucznej inteligencji w Europie oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom korzystającym z tej technologii. „Jako Związek Cyfrowa Polska pozostajemy do dyspozycji Instytucji Unii Europejskiej przy dalszych pracach technicznych nad rozporządzeniem. Na obecnym etapie odpowiednie sformułowanie przepisów będzie kluczowe dla zapewnienia pewności prawnej. Wierzymy, że nasze zaangażowanie może przyczynić się do stworzenia w Europie środowiska dla rozwoju sztucznej inteligencji, które będzie przejrzyste i skuteczne, a zarazem bezpieczne dla użytkowników” – czytamy w opinii organizacji.

Czytaj też: RODO w IT: sztuczna inteligencja a dane osobowe - czy RODO definiuje AI oraz ML? >>

 

 

O organizacji

Związek Cyfrowa Polska to branżowa organizacja pracodawców o charakterze non-profit, zrzeszająca największe firm z branży sektora cyfrowego i nowych technologii – producentów, dystrybutorów i importerów działających na polskim rynku.

Czytaj w LEX: Model systemowego przeciwdziałania dyskryminacji algorytmicznej - uwagi na tle projektu aktu w sprawie sztucznej inteligencji >