Ponad 100 przedstawicieli polskich firm wzięło udział w badaniu Cpl Poland, Just Join IT i RocketJobs.pl o wpływie sztucznej inteligencji na rynek pracy w Polsce. Prawie 70 proc. z nich uważa, że wdrożenie rozwiązań AI korzystnie przekłada się na branżę, w której działają. Zdecydowana większość, bo aż 90 proc., jest także przekonana, że sztuczna inteligencja poprawi produktywność pracy. Okazuje się jednak, że świadomość zagrożeń, które niesie wdrażanie rozwiązań AI w obecnej postaci, nie jest już tak wysoka jak optymizm co do plusów, jakie ma przynieść krocząca rewolucja.

Czytaj też: Na unijny akt o sztucznej inteligencji poczekamy dłużej - są fundamentalne wątpliwości

Zarządzanie ryzykiem wciąż jest wyzwaniem

36 proc. firm już wdrożyło, a kolejne 15 proc. za chwilę wdroży narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji. Jednocześnie tylko co czwarta firma myśli o systemowym podejściu do zapewnienia niezawodności i etyczności AI, a niecałe 8 proc. przedstawicieli biznesu deklaruje, że ma pomysł, jak odpowiedzieć na konsekwencje odebrania przez AI zadań wybranym grupom pracowników.

- Największym wyzwaniem dla firm jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem, jakie wiąże się z wdrażaniem rozwiązań AI w ich obecnej postaci. Wymaga to odpowiednio wysokiej dojrzałości procesowej, która przełoży się na pewność, że wykorzystywane i tworzone narzędzia są w pełni etyczne i bezpieczne, szczególnie teraz, gdy kwestia prywatności i danych jest tak istotna - stwierdził Piotr Durlej, Head of Product Just Join IT.

 

Co ciekawe, 3 proc. pracodawców zadeklarowało, że aktualnie w ich firmach wprowadzono zakaz korzystania z AI do momentu wypracowania odpowiednich procedur. Widać więc dwa skrajne podejścia: przeważający optymizm, który ściera się z mało popularną, ale jednak obecną praktyką “wyłączania wtyczki” sztucznej inteligencji do czasu znalezienia na nią pomysłu. Pracodawcom potrzebny jest złoty środek. Lorna Conn, CEO Cpl Jobs wskazuje, jaką taktykę obrała zarządzana przez nią firma.

-W Cpl wspieramy innowacje i wdrażamy nowe technologie, które pomagają nam skuteczniej działać na rzecz naszych klientów. Jednakże, biorąc pod uwagę potencjalny wpływ sztucznej inteligencji, staramy się ostrożnie badać te obszary, zwracając należytą uwagę na przepisy dotyczące ochrony danych i przyszłe wymogi, wynikające z nowej unijnej ustawy o sztucznej inteligencji. Nasza Rada ds. Przeglądu Architektury (Architecture Review Board) spotyka się co dwa tygodnie, aby omówić wszelkie nowe propozycje technologiczne przed wprowadzeniem ich w życie. Rekomendowałabym każdej organizacji procesowe podejście do tej materii, co pozwoli uniknąć wielu ryzyk, w tym tych, których teraz jeszcze nie można dostrzec - mówi menedżerka.

 

Nowość
Nowość

Bogdan Fischer, Adam Pązik, Marek Świerczyński

Sprawdź  

Deklaracje a rzeczywistość

W świetle danych o stosunkowo niskiej świadomości potrzeby wprowadzenia odpowiednich procesów związanych ze wdrożeniem AI, badani pracodawcy deklarują w miarę dobrą wiedzę na temat sztucznej inteligencji. Do celów zawodowych i prywatnych używa jej ponad połowa ankietowanych, a w zaawansowany sposób z AI korzysta kolejne 8 proc. menedżerów. Wciąż jednak 40 proc. przedstawicieli biznesu uznaje swój poziom wiedzy za podstawowy. Co ciekawe, 36 proc. badanych wskazało, że reprezentują branżę IT, gdzie wiedza o AI powinna być przyswajana szybciej niż w innych obszarach. Potwierdza to, że istnieje duża potrzeba edukacji na ten temat.

O raporcie

Raport „AI i rynek pracy w Polsce” powstał na bazie badania, które zostało zrealizowane w lipcu 2023 r. na grupie ponad 600 pracowników biurowych oraz ponad 100 przedstawicieli firm metodą CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad za pośrednictwem strony WWW). Respondentami badania były osoby zróżnicowane zarówno pod kątem doświadczenia zawodowego, stażu pracy, jak i płci i demografii. Analizie poddano wyłącznie respondentów, którzy udzielili odpowiedzi na wszystkie wyświetlone im pytania. Kwestionariusz ankiety zawierał następujące typy pytań: zamknięte, otwarte oraz pytania wielokrotnego wyboru. Wyniki badań były analizowane tylko w zestawieniach zbiorczych. Wybrane pytania z obu ankiet zadano także aplikacji ChatGPT. Z pełną treścią raportu można zapoznać się pod tym LINKIEM.