Dochody najemców lokali komunalnych będą cyklicznie weryfikowane. Jeżeli będą wyższe niż przewiduje...
Dorian Lesner
07.05.2018
Budownictwo
Polskie Domy Drewniane tak ma się nazywać nowa państwowa spółka, która będzie budowała drewniane...
07.05.2018
Budownictwo
Zatwierdzono inwestycje, które mają poprawić stan dróg krajowych w dziewięciu województwach. Ich...
Dorian Lesner
07.05.2018
Budownictwo
Stopniowo ograniczany będzie obowiązek posługiwania się przez przedsiębiorców w obrocie prawnym...
Krzysztof Sobczak
07.05.2018
Na potrzeby Mieszkania plus wytypowaliśmy kolejne 138 nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 118...
PAP
07.05.2018
Budownictwo
Dopłaty do czynszów w nowo budowanych mieszkaniach to bardzo dobry pomysł, bo pieniądze trafią do...
PAP
07.05.2018
Budownictwo
Ponad 50 osób wyraziło chęć zamieszkania w lokalach wybudowanych w ramach programu Mieszkanie plus...
PAP
07.05.2018
Budownictwo
UE zwiększyła w ubiegłym roku emisję CO2 ze spalania paliw kopalnych o 1,8 proc. - wynika z...
PAP
07.05.2018
Środowisko
Osoby zainteresowane zakupem połowy bliźniaka powinny zwrócić uwagę, czy wszystkie elementy...
Kamila Kokoszewska
07.05.2018
Budownictwo
Dopłaty do czynszów mogą spowodować kłopoty najemców - powiedział dyrektor ds. rozwoju w...
PAP
07.05.2018
Budownictwo
Jeśli w toku kontroli okazałoby się, że przedsiębiorca nie spełnił określonego wymogu...
Jolanta Ojczyk
06.05.2018
Małe i średnie firmy
Kielce jako jedyne miasto w Polsce wyróżniono w tym roku Honorową Odznaką Rady Europy. Prestiżowe...
PAP
05.05.2018
Środowisko
Rozwój energetyki w lokalnym i regionalnym wymiarze to cel Klastra Energii, który we współpracy z...
PAP
05.05.2018
Środowisko
Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie żądanie...
PAP
04.05.2018
Od 30 kwietnia przepisy nie określają już maksymalnego terminu zawieszenia jednoosobowej...
Jolanta Ojczyk
04.05.2018
Małe i średnie firmy
Ponad 90 proc. mieszkańców Ziemi oddycha skażonym powietrzem - ostrzegła Światowa Organizacja...
PAP
04.05.2018
Środowisko
Dopłaty do czynszów będą możliwe także w mieszkaniach budowanych przez spółdzielnie, nie tylko tych...
PAP
04.05.2018
Budownictwo
Na całym świecie masowo wymierają płazy. Dzieje się to na naszych oczach - alarmuje przyrodnik...
PAP
04.05.2018
Środowisko
Uwolnienie jednego ze wspólników, członka zarządu, z zajmowania się sprawami finansowymi nie...
Marek Sondej
04.05.2018
Małe i średnie firmy
Tor wodny do Portu Północnego w Porcie Gdańsk będzie dwukierunkowy. Dzięki planowanej przez Urząd...
PAP
04.05.2018
Budownictwo
Jeżeli w wyniku przekształcenia spółki jawnej w komandytową dojdzie do zwiększenia jej majątku, to...
Marek Sondej
03.05.2018
Łatwiej będzie łączyć, dzielić lub przenosić spółki w ramach jednolitego rynku. Komisja Europejska...
02.05.2018
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej była...
Dorian Lesner
02.05.2018
Środowisko
w piątek 11 maja na Wydziale Prawa i Administracji UW eksperci będą dyskutować o ochronie...
Jolanta Ojczyk
02.05.2018
Projektant jest odpowiedzialny za to, że na dzień sporządzenia projektu całość rozwiązań jest...
Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk
02.05.2018
Budownictwo
Prowadzący instalację objętą pozwoleniem w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza nie jest...
Marek Wojciech Gall
02.05.2018
Środowisko
Zestawianie danych o kliencie z Biura Informacji Kredytowej jest przeprowadzane w usprawiedliwionym...
Jolanta Ojczyk
02.05.2018
Małe i średnie firmy
O przygotowanie kompleksowych planów antysmogowych dla Sosnowca i Dąbrowy Górniczej apelują...
PAP
02.05.2018
Środowisko
Mieszkania, miejsca do pracy i ogólnodostępna przestrzeń publiczna ma powstać na terenach...
PAP
02.05.2018
Budownictwo
Wyjazd z Warszawy w kierunku Gdańska w ciągu drogi S7 ominie podwarszawskie Łomianki - poinformował...
PAP
02.05.2018
Budownictwo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski