W niedzielę popołudniu Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, zapowiedziała, że Unia zakaże machiny medialnej Kremla w UE. - Russia Today i Sputnik oraz ich spółki zależne nie będą już mogły szerzyć swoich kłamstw, aby usprawiedliwić wojnę Putina - podkreśliła.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji już 24 lutego podjęła uchwałę o wykreśleniu z sieci kablowej rosyjskich kanałów, w tym Russia Today.  - W związku z rozpoczęciem przez Federację Rosyjską działań wojennych na Ukrainie, z uwagi na kwestie bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej,  podjęła uchwałę w sprawie wykreślenia z Rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym programów: RT (Russia Today), RT Documentary, RTR Planeta, Sojuz TV, Russija 24" - informowała KRRiT. Uchwale nadano rygor natychmiastowej wykonalności i i weszła w życie z dniem podjęcia.

Wykreślenie z rejestru oznacza brak możliwości rozprowadzania tych programów w sieciach kablowych, platformach satelitarnych oraz platformach internetowych.

PAP