Przy założeniu, że u podatnika rok podatkowy (obrotowy) jest równy kalendarzowemu, termin, jaki obowiązywał podmiot na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok 2020, wynosił dziewięć miesięcy od zakończenia roku podatkowego, tj. przypadał na 30 września 2021 roku. Jednak po uchwaleniu jednej z wersji tarcz antycovidowych, termin ten został przedłużony o trzy miesiące, czyli do 31 grudnia 2021 r. Analogiczne terminy obowiązywały polskich podatników w przypadku złożenia informacji o cenach transferowych, tj. formularzy TPR.

WZÓR DOKUMENTU: TPR-C (3) Informacja o cenach transferowych >

Jednak najbardziej problematyczne okazały się sytuacje podatników, których rok obrotowy nie jest zgodny z rokiem kalendarzowym. W zależności od tego, w którym momencie podatnik rozpoczynał rok obrotowy 2020, mógł lub nie, skorzystać z przedłużonego terminu na wywiązanie się z obowiązków TP. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w tabeli na końcu niniejszego artykułu.

LEX Księgowość – zobacz, jak szybko dotrzeć do informacji i rozwiązać problem - zaproszenie na szkolenie online >>

Przepisy Polskiego Ładu w zakresie terminów na wypełnienie obowiązków TP

Polski Ład wydłużył terminy na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych o jeden miesiąc, tj. do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podatnika oraz na złożenie informacji o cenach transferowych o dwa miesiące, tj. do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podatnika. Należy podkreślić, że przedłużenie to jest niejako pozorne, ponieważ termin na wypełnienie obowiązków TP, który obowiązywał podatników przez ostatnie dwa lata, to 12 miesięcy. Finalnie, z perspektywy podatników, terminy zostały de facto skrócone o odpowiednio jeden i dwa 2 miesiące.

 

Zmiany, zmiany, zmiany…

Polski prawodawca ponownie wprowadził polskich podatników w konsternację… Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, która obowiązywała do końca 2021 roku, tarcze antycovidowe i wreszcie Polski Ład, wprowadziły ogromne zamieszanie na wielu polach.

Zobacz również: Wnoszący aport do spółki ma prawo do rozliczenia kosztów >>

 

Terminy obowiązujące polskich podatników w zakresie obowiązków TP za 2020 rok i lata poprzednie były jasne. Polski Ład wprowadził zmiany w zakresie terminów, które dotyczą transakcji realizowanych po 1 stycznia 2022 roku.

 

Co z obowiązkami za 2021 rok i terminami na ich wypełnienie

Z analizy obowiązujących przepisów wynika, że prawodawca nie uwzględnił przedłużenia terminów na wypełnienie obowiązków za 2021 rok. Nowe przepisy, które zostały wprowadzone do porządku prawnego przez Polski Ład, obowiązują co prawda od 2022 roku, ale będą dotyczyły transakcji realizowanych po 1 stycznia 2022 roku, a zatem realnie terminy te będą obowiązywały większości podatników dopiero w 2023 roku.

Z powyższego wynika, że terminy na wypełnienie obowiązków TP obowiązujące polskich podatników dla transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi w 2021 roku będą wynosić 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego, tj. upłyną już 30 września 2022 roku.

Sprawdź: Czy czynny żal pozwoli uniknąć odpowiedzialności za niezłożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych? >

Niestety, można się spodziewać, że rząd będzie się obecnie zajmować „łataniem dziur” w Polskim Ładzie, a nie przedłużaniem terminów TP. Dlatego kwestią obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 rok zająć się jak najszybciej. W szczególności z tego względu, że dla transakcji realizowanych w 2021 roku już obowiązują tzw. przepisy rajowe, które zostały znacząco zaostrzone.

Jakub Beym, menadżer w Enodo Advisors