Wykonawcy musieli najczęściej płacić zamawiajacemu za nieterminowość. Tak wynika z raportu Urzędu...
Jolanta Ojczyk
22.03.2018
Możemy mówić o bieżących skutkach zakazu handlu w niedzielę i analizować, co dzieje się z niedzieli...
Jolanta Ojczyk
22.03.2018
W drugą niedzielę objętą zakazem handlu inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy skontrolowali ok. 2...
Jolanta Ojczyk
22.03.2018
66,7 procent polskich mikrofirm przyznaje, że nie sprawdza wiarygodności partnerów biznesowych...
PAP
22.03.2018
Małe i średnie firmy
Firma zapłaci 8 tys. zł kary, bo sąd uznał, że wykonywała regularny przewóz pracowników bez...
Marek Sondej
22.03.2018
W sprawach o zasądzenie roszczenia powód będzie musiał wskazać już w pozwie datę jego wymagalności....
Jolanta Ojczyk
22.03.2018
Ponad 27 mln zł otrzyma Pomorskie w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju i konkurencyjności...
PAP
22.03.2018
Budownictwo
Najwyższa Izba Kontroli wraz Europejskim Trybunałem Obrachunkowym przeprowadziły kontrolę jakości...
PAP
22.03.2018
Środowisko
Nie demonizujmy tego, że się zwijamy w udziale odnawialnych źródeł energii - ocenił wiceminister...
PAP
22.03.2018
Środowisko
Trwająca modernizacja peronów na stacji Szczecin Główny ma się zakończyć w 2019 r. PKP Polskie...
PAP
22.03.2018
Budownictwo
Kanclerz Niemiec Angela Merkel wypowiedziała się w Bundestagu przeciwko wprowadzaniu na znacznych...
PAP
22.03.2018
Środowisko
Obowiązujące od zeszłego roku rozporządzenie dotyczące norm jakości dla kotłów zostanie...
PAP
22.03.2018
Środowisko
- Ważne jest, żeby zmianie uległa ustawa Prawo ochrony środowiska, która wyznacza zbyt obszerne i...
Katarzyna Kubicka-Żach
21.03.2018
Środowisko
Kolejne rządowe ustawy: o sukcesji oraz o wspieraniu inwestycji to kolejny - po Konstytucji Biznesu...
Jolanta Ojczyk
21.03.2018
W przypadku śmierci właściciela firmy w mocy pozostaną kontrakty, umowy o pracę, zezwolenia czy...
Jolanta Ojczyk
21.03.2018
Wiele wskazuje na to, że prywatne firmy nie będą wydawać zaświadczeń o zgodności przetwarzania...
Jolanta Ojczyk
21.03.2018
We wtorek 27 marca rząd ma się zająć projektem ustawy o ochronie danych osobowych. Jego przepisy...
Jolanta Ojczyk
21.03.2018
Zakaz handlu może wpłynąć na zwyczaje konsumentów, ale nie będzie miał znaczenia na poziomie...
Jolanta Ojczyk
21.03.2018
Łącznie przeznaczono na ten cel 120 mln zł, z czego 100 milionów zarezerwowano na wsparcie dla...
Norbert Bonin
21.03.2018
Środowisko
36 proc. sukcesorów odczuwa frustrację, że ich rodzice nie w pełni rozumieją szanse związane z...
Jolanta Ojczyk
21.03.2018
Zadaniem Funduszu będzie finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz...
Dorian Lesner
21.03.2018
Środowisko
Skierowany do konsultacji projekt specustawy mieszkaniowej przewiduje, że do inwestycji...
Dorian Lesner
21.03.2018
Budownictwo
Ci spośród administratorów danych osobowych, którzy już obecnie mają wprowadzoną i aktualizowaną...
Agnieszka Matłacz
21.03.2018
Rada Ministrów przeznaczy łącznie na te cele 1,3 mld zł, to jest o 500 mln zł więcej niż do tej...
Dorian Lesner
21.03.2018
Budownictwo
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad unieważniła przetarg na budowę nowego węzła...
PAP
21.03.2018
Budownictwo
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Krzysztof Lissowski wydał zgodę na odstrzał do 20 żubrów ze...
PAP
21.03.2018
Środowisko
Około 240 mln zł będzie kosztować budowa nowego kompleksu budynków Urzędu Marszałkowskiego...
PAP
21.03.2018
Budownictwo
Około 200 drzew posadzą na wiosnę wrocławianie w ramach projektu WROśnij we WROcław. Drzewa będą...
PAP
21.03.2018
Środowisko
Mimo, iż na świecie rocznie może ubywać nawet 5 mln ha lasów, to w Polsce ich powierzchnia ciągle...
PAP
21.03.2018
Środowisko
Projekt specustawy mieszkaniowej jest skandaliczny; wprowadzi totalny chaos i anarchię, nie będzie...
PAP
21.03.2018
Budownictwo