Resort rolnictwa przygotował projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, który ma pozwolić na tworzenie stabilnych i odpornych instalacji odnawialnych źródeł energii. Jak podkreślono, przepisy mają umożliwić powstanie biogazowni rolniczych i wzmocnić ich rolę w gospodarce wiejskiej. Projekt ustawy zakłada stworzenie ułatwień w procesie inwestycyjnym i w postępowaniach administracyjnych, a także w zakresie wykorzystania lokalnego potencjału substratów. Resort planuje, że przepisy wejdą w życie w sierpniu 2023 r. Projekt został omówiony podczas posiedzenia rządu, a z zapowiedzi wynika, że w najbliższych dniach zostanie przyjęty w trybie obiegowym. 

Ilości odpadów mogących służyć do produkcji biometanu oraz rosnące wielkości produkcji roślinnej i szczególnie zwierzęcej w Polsce powodują, że w Unii Europejskiej Polska jest jednym z największych możliwych producentów biometanu.

Czytaj w LEX: Obrót biokomponentami - komentarz praktyczny >>>

 

- Biometan ma same plusy, nie ma żadnych negatywnych implikacji, ale brakuje systemowych rozwiązań wspierających rozwój tej nowej branży. Jest pewien zaczyn w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, który odnosi się od do wykorzystania biometanu do celów transportowych. Jego zastosowanie w  realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego to obszar, który ma wspierać także nowelizacja ustawy biopaliwowej procedowanej obecnie przez resort klimatu. Także i tutaj  coś zaczyna się dziać.  Tym niemniej ten zakres regulacji, który przedstawiło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest bardzo oczekiwany – twierdzi  Adam Stępień, dyrektor generalny w Krajowej Izbie Biopaliw.

Czytaj: Rząd ma nowe priorytety w odnawialnej energii, a ustawa wiatrakowa wciąż blokowana>>

Czytaj w LEX: Energetyka a współczesna rzeczywistość gospodarcza, społeczna, geopolityczna >>>

Wprowadzenie legalnej definicji biometanu

Skuteczne uruchomienie rynku biometanu w Polsce wymaga zdefiniowania podstawowych pojęć prawnych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju  Wsi uważa, że w  tym zakresie niezbędne jest zdefiniowanie pojęcia biometanu, które umożliwi zagospodarowanie na cele gazowe istniejącego potencjału zarówno biogazowni rolniczych, jak i innych źródeł, w tym różnego rodzaju osadów ściekowych z oczyszczalniach ścieków na terenie całego kraju. - Same parametry biometanu są już zdefiniowane ustawowo – uważa dr inż. Bogusław Buczak, prokurent, dyrektor Działu Inżynieria Procesowa. Ścieki/Biogaz/Odzysk Wody w SEEN Technologie Sp. z o.o.

Dlaczego więc nie ma ani jednej biometanowni w Polsce? Okazuje się, że po części winna jest temu obecna biurokracja. - Do tej pory nie został zatłoczony ani jeden metr sześcienny biometanu do sieci. Z jednej strony mamy do czynienia z utrudnionym i niezwykle czasochłonnym procesem administracyjnym uzyskiwania pozwoleń na budowę tego typu instalacji, z drugiej z wieloma czynnikami utrudniającymi potencjalne wykorzystanie biometanu, wśród których jednym z poważniejszych jest problem z chłonnością sieci, czyli brakami rozwiniętej sieci dystrybucyjnej, tj infrastruktury – tłumaczy Bogusław Buczak.

Czytaj też: Próba modelowania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) >>>

Konieczne są odpowiednie instrumenty

W propozycjach regulacji znalazła się też kwestie rozwiązania problemów związanych z brakiem instalacji wytwarzających biometan. W planie jest wprowadzenie instrumentów operacyjnego wsparcia wytwarzania biometanu. Rekomendowany model wsparcia opiera się na sprawdzonej już w polskich realiach prawnych koncepcji dwustronnego kontraktu różnicowego (ang. contract for difference, CfD), która jest z powodzeniem stosowana w przypadku obecnie funkcjonującego systemu wparcia dla OZE.

- Wsparcie operacyjne, ale również inwestycyjne jest konieczne, żeby możliwe było w miarę szybko osiągnąć efekt skali jeśli chodzi o podaż biometanu. W przypadku integracji instalacji biometanowych z siecią gazową trzeba zadbać o doprecyzowanie, aby parametry jakościowe paliwa nie były wyśrubowane, gdyż w praktyce uniemożliwiłoby to wtłoczenie biometanu – uważa Adam Stępień.

Kolejnym kluczowym elementem jest integracja instalacji biometanowych z siecią gazową. Zespół przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  rekomenduje wprowadzenie prawnej możliwości stosowania specjalnych taryf przesyłowych i dystrybucyjnych obejmujących odbiorców końcowych biometanu.

Sprawdź w LEX: Czy biogazownię rolniczą, która będzie wtłaczała wytworzony biometan bezpośrednio do zewnętrznej sieci gazowej, można uznać za biogazownię służącą do produkcji energii? >

Ważnym aspektem są procedury związane z procesem inwestycyjno-budowlanego w instalacje biometanowe (m.in. decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie). Usprawnienia w tym zakresie mają na celu znaczące przyspieszenie i ułatwienie prowadzenia inwestycji w zakresie tego typu instalacji zapewniających dostawy odnawialnego paliwa gazowego.

Ostatni punkt propozycji to wykorzystanie biometanu w celu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. Począwszy od 2023 sektor transportowy staje przed koniecznością wykorzystywania tzw. biopaliw drugiej generacji lub dodawania do paliw ciekłych tzw. biokomponentów II generacji pochodzenia odpadowego. W celu utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku wspólnotowym, kluczowym jest zapewnienie możliwości wykorzystywania biokomponentów rodzimej produkcji wykorzystującej w tym zakresie krajowy potencjał sektora rolno-spożywczego. Polski biometan wytwarzany z biodegradowalnych substratów pochodzenia odpadowego oraz z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju stanowi odpowiedź na to zapotrzebowanie.

-  Konieczność ułatwień w procesie inwestycyjno-budowlanym to jest sprawa chyba oczywista dla wszystkich, obecnie postępowania trwają latami, co nie służy szybkiej transformacji  gospodarki na OZE, a w przypadku tego sektora jest szczególnie dotkliwe. Żeby wyprodukować dużą ilość biogazu, a potem biometanu, trzeba dostarczyć surowce, najlepiej lokalnie. Lokalizacja projektu inwestycyjnego uwzględniająca ten aspekt jest więc niezwykle ważna. Reasumując, jako organizacja branżowa wspieramy podjęte działania chcąc efektywnie partycypować jako strona społeczna w dalszych pracach nad tym pakietem -ocenia Adam Stepień.