Spór o wybór prezesa UOKiK i jego dostęp do tajemnic

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Przedsiębiorcy krytykują propozycje zmian w uprawnieniach prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie podoba im się, że będzie miał dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową czy bankową. Jednak zdaniem prawników, Urząd musi być skuteczny, a bez takiego prawa bywa to niemożliwe.
Jolanta Ojczyk
10.11.2018
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Nowe unijne rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych żywności umożliwi podawanie do publicznej wiadomości ratingu firm spożywczych przygotowanego na podstawie wyników kontroli. Jego powstanie w Polsce nie jest jednak pewne.
Rafał Bujalski
10.11.2018
Prawo gospodarcze
Poprawa funkcjonowania obecnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym związanym z wykorzystywaniem przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi - cel ustawy, której nowelizację w piątek podpisał prezydent.
Krzysztof Sobczak
09.11.2018
Prawo gospodarcze

E-fakturowanie ma usprawnić rozliczenia w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Zmniejszenie zatorów płatniczych i liczby błędnych oraz fałszywych faktur w obiegu - to cel ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, którą Sejm przyjął w piątek po zaakceptowaniu senackich poprawek.
Krzysztof Sobczak
09.11.2018
Zamówienia publiczne Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji nowe matryce VAT, których stosowanie ma uprościć system i zdecydowanie ograniczyć niekonsekwencje w stosowaniu stawek VAT. Jak podkreśla MF, proponowane rozwiązania nie mają celu fiskalnego, dzięki nim stawki VAT będą prostsze i łatwiejsze w użyciu.
Krzysztof Sobczak
09.11.2018
VAT Prawo gospodarcze
Zapewnienie szerszego dostępu Krajowej Administracji Skarbowej do informacji niezbędnych do realizacji jej ustawowych zadań oraz wyposażenie w narzędzia umożliwiające skuteczniejsze wykonywanie kontroli celno-skarbowej - to cele uchwalonej w piątek przez Sejm nowelizacji ustawy.
Krzysztof Sobczak
09.11.2018
CIT VAT Prawo gospodarcze
Skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania sprawozdań finansowych, zwolnienie części branż od obowiązku okresowych szkoleń BHP i podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu "małego podatnika” - to niektóre ze zmian, które wprowadzi tzw. Pakiet MŚP. Związana z tym nowelizacja wielu ustaw została w piątek niemal jednogłośnie uchwalona przez Sejm.
Krzysztof Sobczak
09.11.2018
Prawo gospodarcze
Możliwość wliczenia pracy małżonka w koszt uzyskania przychodu, jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln zł czy skrócenie ze 150 do 90 dni terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT - to niektóre z elementów uchwalonego w piątek przez Sejm pakietu
Krzysztof Sobczak
09.11.2018
CIT PIT Prawo gospodarcze
Rolnicy będą mogli zwiększyć swoje przychody sprzedając żywność bezpośrednio np. do restauracji. Pozwoli na to uchwalona w piątek jednogłośnie przez Sejm ustawę dot. sprzedaży produktów przez rolników.
Krzysztof Sobczak
09.11.2018
Prawo gospodarcze
Nowe przepisy mają być skutecznym gwarantem w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Teraz więc liczy się nie tylko dążenie do skutku i staranne działanie, ale skuteczność tego działania. Instytucja musi więc sama udowodnić dochowanie należytej staranności przy konstruowaniu systemu przeciwdziałania praniu.
Jolanta Ojczyk
09.11.2018
Prawo gospodarcze Finanse Compliance
Skoro Ordynacja podatkowa dopuszcza możliwość umorzenia lub rozłożenia kary administracyjnej na...
Dorian Lesner
09.11.2018
Środowisko Administracja publiczna
Projekty zmian podatkowych na 2019 rok nie zostały jeszcze w pełni ukończone i zatwierdzone, ale coraz bliżej jest jednak do ich wejścia w życie, dlatego warto przyjrzeć się, jak przebiegają przygotowania firm i instytucji publicznych do planowanych zmian - pisze Marta Tomaszewska
Marta Tomaszewska
09.11.2018
Ordynacja
Ustawa ustanawiająca 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy ma zaledwie kilka artykułów i dotyczy jednostkowego zagadnienia, a jednak powoduje dyskusje, czy 12 listopada 2018 r. objęty jest ograniczeniami w prowadzeniu handlu. Mimo przeciwnego stanowiska PIP i MRPiPS wygląda na to, że sklepy mogą być otwarte - pisze dr Marta Derlacz-Wawrowska, radca prawny, praktyka prawa pracy kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Marta Derlacz-Wawrowska
08.11.2018
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Ustawodawca pod pewnymi warunkami dopuszcza wykorzystanie asfaltu pochodzącego z demontażu dróg do utwardzenia gruntu.
Anna Nieć
08.11.2018
Środowisko
Inżynierowie budownictwa obawiają się, że stracą uprawnienia do kierowania budowami. Ostrzegają, że to może utrudnić prowadzenie inwestycji. Ponadto decydując się na budowę domu jednorodzinnego, będzie trzeba się liczyć z wyższymi kosztami. Taki może być efekt zmian, nad którymi pracuje resort inwestycji.
Jolanta Ojczyk
08.11.2018
Budownictwo
Wymontowanie drzwi i zamurowanie bramy we Wrocławiu jest konieczne by zachować charakter zabytkowy kamienicy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Dodał też, że udział wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniu nie naruszał prawa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.11.2018
Budownictwo
Poczta Polska będzie mogła sprzedawać z bonifikatą lokale mieszkalne, które znajdują się w...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
07.11.2018
Rynek i konsument
Rynek paliw to jeden z priorytetowych obszarów dla uszczelnienia systemu - zapewniła w środę minister finansów Teresa Czerwińska, dziękując za przekazanie przez Orlen mobilnych laboratoriów do badania paliw.
07.11.2018
VAT Akcyza
Sejm rozpatrzył w środę poprawki Senatu do ustawy wprowadzającej wolny dzień 12 listopada. Posłowie zdecydowali, że w najbliższy poniedziałek sklepy będą zamknięte. Pracować ma natomiast część placówek ochrony zdrowia, które mają wykonywać zaplanowane zabiegi.
Agnieszka Matłacz
07.11.2018
Prawo pracy
Kwestia odpowiedzialności za skrzynkę gazową wymaga odwołania się do orzecznictwa sądów administracyjnych, które jest bardzo rozbieżne. Niejednolitość wynika z treści obowiązujących w tej materii przepisów, które nie wyjaśniają istniejących wątpliwości.
Adrian Chruszcz
07.11.2018
Budownictwo
Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w procedurze cywilnej, w szczególności dążenie do koncentracji materiału dowodowego, planowania czynności procesowych, ograniczania przejawów nadużywania uprawnień procesowych przez strony, prowadzą do usprawnienia, a w konsekwencji skrócenia czasu trwania tych postępowań
Krzysztof Sobczak
07.11.2018
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Od 2019 roku ma wzrosnąć poziom recyklingu odpadów wielomateriałowych, czyli głównie kartonów po napojach. Przewiduje to przygotowany przez Ministerstwo Środowiska projekt rozporządzenia. Eksperci twierdzą jednak, że wskazane w nim poziomy będę nierealne do uzyskania.
Jolanta Ojczyk
07.11.2018
Środowisko
Do Sądu Najwyższy wpłynęło pytanie dotyczące ograniczenia handlu w niedzielę i święta. Sąd okręgowy zapytał na czym ma polegać przeważająca działalność handlowa. Terminu rozprawy jeszcze nie ustalono.
Prawo.pl
07.11.2018
Rynek i konsument Małe i średnie firmy
Zmniejszenie zatorów płatniczych i liczby błędnych oraz fałszywych faktur w obiegu, oszczędność...
Krzysztof Sobczak
06.11.2018
Rachunkowość Prawo gospodarcze
Minister sprawiedliwości przygotował nowe rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek notarialnych. Projekt dostosowuje stawki do wprowadzonych przepisów o zarządzie sukcesyjnym z lipca tego roku.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.11.2018
Prawnicy
Nowe unijne przepisy umożliwią objęcie elektronicznych wydań książek i gazet obniżoną stawką podatku VAT. Ministrowie finansów państw UE zatwierdzili je we wtorek w Brukseli po trwającej od blisko dwóch lat procedury legislacyjnej.
Krzysztof Sobczak
06.11.2018
VAT Prawo gospodarcze

RODO: 168 ustaw do zmiany dla wdrożenia unijnych przepisów

Administracja publiczna Prawo gospodarcze RODO
Zmiany w 168 innych ustawach przewiduje projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnego rozporządzenia RODO. Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, które koordynuje te prace, Polska jest jednym z pierwszych krajów UE, który przygotował tak kompleksowe przepisy.
Krzysztof Sobczak
06.11.2018
Administracja publiczna Prawo gospodarcze RODO
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje nowelizację ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Pozwoli ona udostępniać nieruchomości nie tylko spółkom z udziałem samorządów.
06.11.2018
Budownictwo
Oszuści przesyłają do firm wezwania do wniesienie opłaty fakultatywnej za nieprawidłowości w...
Jolanta Ojczyk
06.11.2018
RODO
Przyjęty we wtorek przez rząd projekt tzw. ustawy wdrażającej RODO przewiduje m.in. zmiany w Kodeksie karnym. Straszenie przedsiębiorców wysokimi karami i zawiadomieniem o naruszeniu przez nich przepisów, będzie przestępstwem. Będą także zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym oraz w blisko 170 innych ustawach.
Jolanta Ojczyk
06.11.2018
Nowe technologie RODO