Po wielu latach zabiegów o uchwalenie ustawy o jednolitej cenie książki branża wydawnicza straciła już na to nadzieję. Podczas trwających właśnie w Krakowie 22. Międzynarodowych Targów Książki pojawiła się idea stworzenia jakiejś branżowej samoregulacji w tym zakresie
Krzysztof Sobczak
27.10.2018
Prawo gospodarcze
Senat nie wprowadził poprawek do ustawy mającej poprawić nadzór nad produktami kosmetycznymi i...
Jolanta Ojczyk
27.10.2018
Prawo gospodarcze
Odmowa wypłaty odszkodowania z powodu braku badania technicznego, gdy stan techniczny pojazdu nie miał żadnego wpływu na powstanie szkody godzi w zasady współżycia społecznego. Sam brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym, nie jest równoznaczny z tym, że pojazd jest niesprawny, a tym bardziej nie może być kwalifikowany jako przyczyna szkody
Grzegorz Prigan
27.10.2018
Prawo cywilne Finanse
Internet nie zapomina, w sieci nic nie ginie! Czy na pewno? Odkąd jest RODO można skorzystać z...
Piotr Stankiewicz
27.10.2018
RODO
Nie można wymagać od pasażera, aby wysiadając z pociągu za każdym razem sprawdzał czy wysunęły się...
Robert Horbaczewski
27.10.2018
Prawo cywilne
Senat zaakceptował w piątek bez poprawek nowelę ustaw podatkowych, zakładającą m.in. 9-proc. CIT...
Krzysztof Sobczak
26.10.2018
CIT Prawo gospodarcze
Od 1 stycznia 2019 roku osoby, które chcą produkować żywność na małą skalę nie będą musiały zgłosić...
Jolanta Ojczyk
26.10.2018
Małe i średnie firmy
Nieuczciwe praktyki między rolnikami, handlem i przetwórcami będzie mógł zgłosić każdy, a nie tylko...
Jolanta Ojczyk
26.10.2018
Prawo gospodarcze
Ustawa o dokumentach publicznych wraca do Sejmu z poprawkami Senatu. W ustawie chodzi o...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.10.2018
Administracja publiczna
Marcin Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości i technologii chce zlecić sondaż w sprawie...
Jolanta Ojczyk
26.10.2018
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało propozycje nowych opłat dla ponad 800...
Dorian Lesner
26.10.2018
Nowe technologie
Za sprawą opinii Urzędu Zamówień Publicznych podejście zamawiających do wadium może być bardzo...
Prigan Anna
26.10.2018
Kadry w oświacie Zamówienia publiczne
Ustawodawca powinien rozstrzygnąć wątpliwości związane z korzystaniem na podstawie prawa sprzed...
Krzysztof Sobczak
25.10.2018
Domowe finanse Prawo gospodarcze
Rząd szykuje duże zmiany w prawie energetycznym. Prezes URE będzie mógł cofnąć koncesję firmie,...
Jolanta Ojczyk Dorian Lesner
25.10.2018
Środowisko Rynek i konsument
Najcenniejszą wartością w świecie informacyjnym i informatycznym jest nasza tożsamość – zgodnie...
Jolanta Ojczyk
25.10.2018
RODO
Skoro podatnik zapłacił podatek to należy uważać, że był należny i tym samym ostateczny. Nie ma...
Anna Olbrych
25.10.2018
Podatki i opłaty lokalne
Samo zdemontowanie osprzętu służącego do poboru wody nie oznacza likwidacji studni. Najważniejszym...
Lucyna Osuch - Chacińska
25.10.2018
Środowisko
Parlament Europejski postanowił walczyć ze śmieciami, które zanieczyszczają oceany. Przyjęte...
Jolanta Ojczyk
24.10.2018
Środowisko
Parlament uchwalił ustawę, który umożliwi wykonawcom zamówień publicznych wystawianie i wysyłanie...
Jolanta Ojczyk
24.10.2018
Zamówienia publiczne
Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan krytykuje tryb i tempo prac nad ustawą o dniu wolnym od...
Agnieszka Matłacz
24.10.2018
Prawo pracy
Sejm uchwalił we wtorek wieczorem zmianę w ustawach podatkowych zakładającą m.in. 9-proc. CIT dla...
Krzysztof Sobczak
24.10.2018
CIT Prawo gospodarcze
Mnożenie absurdów opóźniło wdrożenie RODO - uważają eksperci. Teraz pojawiają się konkretne...
Jolanta Ojczyk Katarzyna Kubicka-Żach
24.10.2018
Nowe technologie RODO
Zgodnie z orzecznictwem, w przypadku gdy łączna liczba stanowisk w ramach planowanych miejsc...
Adrian Chruszcz
24.10.2018
Budownictwo
Kupno polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) o poziomie ryzyka wyższym niż...
Jolanta Ojczyk
23.10.2018
Prawo gospodarcze Finanse
Kontakt z infolinią lub agentem PZU oznaczał zawarcie nowej umowy OC, której konsument nie mógł...
Krzysztof Sobczak
23.10.2018
Prawo cywilne
2,64 zł netto za list polecony - za taką cenę Poczta Polska jest gotowa dostarczać przesyłki sądów...
Krzysztof Sobczak
23.10.2018
Wymiar sprawiedliwości
Działania na rzecz dostosowania polskiej gospodarki do wyzwań wynikających z czwartej rewolucji...
Krzysztof Sobczak
23.10.2018
Prawo gospodarcze
Zniesienie przeszkód uniemożliwiających osobom niewidomym, słabowidzącym i z innymi...
Krzysztof Sobczak
23.10.2018
Prawo gospodarcze
Zdobyliśmy informacje o tym, ile kont naszych obywateli było zagrożonych naruszeniem prywatności....
Jolanta Ojczyk
23.10.2018
Nowe technologie RODO
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że przyjęcie węgierskiej ustawy, zgodnie z którą rynek...
23.10.2018
Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą