Tylko co ósme polskie zamówienie publiczne uwzględnia kryteria środowiskowe. Chociaż to i tak...
Krzysztof Sobczak
11.01.2013
Środowisko
Ekspert księgowo-kadrowy
11.01.2013