Pytanie
Jaki organ jest właściwy w sprawie wydzielenia udziału, biorąc pod uwagę fakt, iż grunty wspólnoty nie mają pokrycia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją celu publicznego ani też decyzją o warunkach zabudowy - czyli podział rolny?
Kto i do kogo powinien złożyć wniosek o podział?
Na jakiej podstawie może być dokonany podział rolny powyżej 3000 m2?
Na czyj wniosek można wydzielić udział SP?
W jakiej formie i na podstawie jakich dokumentów następuje przeniesienie udziału na rzecz wyłącznie Skarbu Państwa?