Pytanie
Do organu architektoniczno - budowlanego zwrócił się z wnioskiem o wznowieniem postępowania administracyjnego w sprawie wydanego pozwolenia na budowę i uchylenie decyzji pozwolenia na budowę starosty, pełnomocnik reprezentujący 16 osób fizycznych. W trakcie prowadzonego postępowania, jedna z osób nie złożyła wymaganego oświadczenia wiedzy o terminie jednego miesiąca wniesienia do organu podania, od dnia uzyskania wiedzy o okoliczności (art. 148 k.p.a.).
Czy organ winien prowadzić dalej postępowanie na zbiorowy wniosek?
Czy pełnomocnik winien zmienić wniosek?
Czy organ winien w ogóle prowadzić postępowanie w oparciu o taki wniosek (tzn. złożony przez pełnomocnika w imieniu kilkunastu osób), czy raczej powinny być złożone w tym przypadku wnioski indywidualne?