Pytanie
Spółka dysponuje samochodem osobowym, na który posiada polisę ubezpieczenia OC i AC od dnia 18 sierpnia 2010 r. do 17 sierpnia 2011 r. Samochód uległ wypadkowi, a spółka otrzymała od Towarzystwa Ubezpieczeniowego pismo, w którym jest zapis, że w przypadku szkody całkowitej (była to szkoda całkowita) ubezpieczenie wygasa z dniem wystąpienia szkody.
Czy oznacza to, że koszty naprawy powypadkowej samochodu nie będą kosztami uzyskania przychodów?
Czy ma znaczenie dla zaliczenia naprawy do kosztów na kogo zawarto polisę ubezpieczeniową?
Czy można rozliczyć koszt naprawy gdy samochód jest wynajmowany a koszt polisy poniósł właściciel?